Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

lauantai 28. marraskuuta 2015

Mistä joukot Salpalinjalle? osa 1

Mistä joukot Salpalinjalle, jos VKT-linja olisi murtunut? Osmo Kimmo on tutkinut sota-arkistoja ja koonnut johdonmukaisen kirjoituksen nyky-Salpalinjalla paljon esitettyyn otsikon kysymykseen. Julkaisen Osmon kirjoituksen kolmessa osassa.Tässä ensimmäisessä hän rakentaa perusteita tuleviin ajatuksiinsa.
VT-asema oli murtunut yllättävän nopeasti 14.6.1944 ja joukot vetäytyivät viivyttäen VKT-linjalle. Kannaksen joukkojen komentaja kenraaliluutnantti Oesch antoi 17.6.1944 käskyn joukkojen ryhmittäytymisestä puolustukseen VKT-linjalle 20.6.1944 mennessä. VKT-linjan pitävyydestä oli epävarmuutta, kun paremmin varustettu VT-linjakin oli menetetty.
IV AK vastasi Länsi-Kannaksen puolustuksesta ja III AK Itä-Kannaksesta. IV AK:n lohkolle tuli puolustukseen 6 divisioonaa ja 3 prikaatia. Asemien eteen piti jättää vahvat taisteluetuvartiot ajan voittamiseksi taisteluasemien lujittamista varten.
Lisäksi tärkeimmille suunnille määrättiin runkomiehitykseksi linnoituspataljoonien 4 ja 5 osia. (Näin kolmesta jäljellä olevasta linnoituspataljoonasta kahta käytettiin alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti linnoitettujen puolustusasemien runkomiehitykseen. Lin.P 3, se kolmas jäljellä oleva linnoituspataljoona, kuului III Armeijakuntaan ja koottiin 16.6. Taipaleen kannaksen vahvistukseksi.) IV AK:n lohkon piti olla kaikilta osiltaan lujasti miehitetty 20.6.1944 kello kuuteen mennessä.
Viipuri menetettiin 20.6. ja näin VKT-linjaan syntyi murtuma, mutta uusi puolustuslinja vakiinnutettiin Viipurin länsipuolelle. Oesch oli jo Viipurin taistelun alettua nostanut reservien valmiutta ja määrännyt vielä samana päivänä Panssaridivisioonan siirtymään uhanalaisen rintaman taakse Suur-Merijoelle.
Kannaksen joukkojen komentaja jakoi Päämajan määräyksestä Vuoksen länsipuolen joukot kahdeksi armeijakunnaksi 20.6. Oikealle tuli kenraalimajuri Svenssonin V AK (17.D, 10.D, Ps.D, Rv.Pr, 20.Pr) ja vasemmalle Laatikaisen IV AK ( 18.D, 4.D, 3.D, 3.Pr.), Vuoksen suunta jäi III AK:lle (15.D, 2.D, 19.Pr.). Rintamavastuu siirtyi oikealla lohkolla V AK:n komentajalle 22.6.
Päämajan käsky Vuoksen länsipuolen joukkojen jakamisesta kahdeksi armeijakunnaksi oli osuva vastatoimi hyökkääjän suunnitelmille. Ohto Mannisen mukaan (Jatkosodan pikkujättiläinen s. 835 – 843) Leningradin Rintaman hyökkäyssuunnitelmassa 21.6.1944 olisivat 21.A ja 59.A hyökänneet Viipurin valtauksen jälkeen länteen, 21.A rannikolla ja 59.A Lappeenranta-Kouvola suunnassa tavoitteena ensin Virolahti-Imatra -tasa ja sitten Kymijoki. 23.A:n tehtävänä olisi ollut hyökätä Laatokan länsipuolitse Aunuksen kannaksella taistelevien joukkojemme selustaan.
Jokaista NL:n hyökkäävää armeijaa vastassa olisi ollut suomalainen armeijakunta, V AK rannikolla, IV AK Kivijärven ja Vuoksen yläjuoksun välillä sekä III AK siitä Laatokalle.
Ylipäällikkö oli jo 15.6.1944 antanut käskyn Salpalinjan saattamisesta taistelukuntoon ja linnoitusrakennusjoukot keskitettiin Salpalinjan kunnostus- ja parannustehtäviin.
Päämajan operatiivinen johto hahmotteli suunnitelmia VKT-linjan murtumisen varalle (Jatkosodan historia, osa 4, s. 396-398). Suunnitelman mukaan Kannaksen joukkojen oikealla siivellä taisteleva V AK vetäytyisi Suomenlahden ja Kivijärven väliselle Salpalinjan osalle. Keskikannaksella taisteleva IV AK vetäytyisi linjalle Kivijärvi-Saimaa-Vuoksen yläjuoksu. Sen sijaan III AK täytyisi pitää asemat Vuoksen alajuoksun varrella Laatokan pohjoispuolella taistelevien suomalaisten joukkojen selustan turvaamiseksi. 
Suunnitelman ongelmana oli Kannaksella taistelevien suomalaisjoukkojen rintaman piteneminen siinä määrin, että käytettävissä olevien voimien riittävyys oli kyseenalaista.
Suomen vaihtoehdot olivat vähissä. Parhaassa tapauksessa kyettiin puolustamaan VKT-linjaa tai sen murtuessa toteuttamaan vetäytymissuunnitelma, mihin ilman lisävoimia sisältyi riski.
On selvää, että kuvattu vetäytymissuunnitelma ei ollut kestävä ratkaisu vaan osavaihe vetäytymisessä, joka täytyi synkronoida Laatokan pohjoispuolella taistelevien joukkojen vetäytymiseen.
Suomalaisten vetäytyminen Syväriltä alkoi 17.6. Heinrichs pyysi Mannerheimin valtuuttamana Erfurthin kautta lisää sotilaallista apua, 6 divisioonaa, joita ei luvattu.
Tukholman kautta tiedustellut Neuvostoliiton rauhanehdot olivat edelleen ehdoton antautuminen. Taistelu jatkui.

... juttu jatkuu                                                                                   OSMO KIMMO


tiistai 24. marraskuuta 2015

NL:n keräämiä tiedon sirpaleita suomalaisten linnoitustöistä

Tässä Osmo Kimmon kokoama mielenkiintoinen näkökulma Neuvostoliiton tiedustelutiedosta koskien suomalaisten linnoituksia. Jutun lähde on mainittu heti seuraavassa kappaleessa.

Stalinin salainen jatkosota - Jatkosodan venäläiset dokumentit (2014, toim. Timo Vihavainen, Ohto Manninen) on kirja, johon on koottu ja käännetty suomeksi asiakirjoja sekä Suomen että Venäjän arkistoista.

Asiakirjat kertovat millaista tietoa Suomesta kerättiin välirauhan aikana ja jatkosodan alkuvaiheessa. Aineistoon sisältyy tiedustelukatsauksia, Neuvostoliiton lähetystön raportteja, operatiivisia käskyjä, salaisen poliisin raportteja ja propagandaa. Lähdekritiikki on pidettävä mielessä, mutta myös se, että dokumentit ovat aitoja.

Eräänä kiinnostuksen kohteena oli rakenteilla ollut uusi pääpuolustusasemamme. Olen seuraavaan koonnut joitakin poimintoja Salpalinjaa koskevista maininnoista. Asia kiinnostanee, koska tyypillinen kysymys Salpalinjalla opastusten yhteydessä on: Tiesivätkö venäläiset tästä puolustuslinjasta? Tässä aineistossa linnoitustöitä koskevat maininnat ovat yksittäistapauksia, mutta on luonnollista, että Neuvostoliitto keräsi eri lähteistä saamansa aineiston ja koosti niistä kokonaiskuvan, joka pääpiirteissään vastasi todellisuutta.

17.6.1940 laaditussa poliittisessa katsauksessa Suomen tilanteesta todetaan, ettei reserviläisiä ole kotiutettu rauhansopimuksesta huolimatta ja linnoitustöitä jatketaan erityisesti Viipurin ja Hangon suunnissa. (s. 89.)

25.7.1940 raportoitiin Suomen hallituksen vihamielisistä toimista eräänä esimerkkinä linnoitustyöt alueilla, joilla todennäköisimmin joudutaan tekemisiin Neuvostojoukkojen kanssa. Eniten linnoituslaitteita ja suurin joukkojen keskittymä on Hankoniemen alueella. Linnoitustyöt ulottuvat koko rannikolle Hangosta Karjalan kannakselle. (s. 99.)

Neuvostoliiton lähetystö raportoi 5.8.1940 Molotoville suomalaisten linnoitustöistä.  Hankoniemellä töitä tehdään ympäri vuorokauden, Tammisaaren alueella rakennetaan kestolaitteita, raja on tukittu piikkilankaesteellä ja alueelle on keskitetty paljon joukkoja, myös ympäröiviä saaria linnoitetaan. (s. 107.)

Leningradin piirin rajavartiojoukot tuottivat viiden päivän välein tiedustelukatsauksia Suomen rajavartioston tilasta, sijainnista ja toiminnasta. Erityisen huomion kohteena olivat Ravijoen itäpuolelle rakennettava puolustuslinja ja Ruokolahdella Syyspohjanlahden, Vehkajärven ja Virmutjoen välille sekä muuallekin nopeassa tahdissa kaivetut panssariestekaivannot, piikkilankaesteet ja juoksuhaudat. Ilmeisesti mainitut seudut olivat alueita, joilta Neuvostoliiton tiedustelu myös sai runsaasti tietoja. Lisäksi tiedustelu oli havainnut miinoituksia koko rajavyöhykkeellä. Toukokuun 5. päivän 1941 tiedustelukatsauksessa raportoitiin suuresta määrästä suomalaisia joukkoja aivan rajan pinnassa Viipurin suunnassa.  (s. 53-54.)

Petroskoissa 5.5.1941 laaditun tiedusteluraportin mukaan Vainikkalan ja Kouvolan väliseltä rataosuudelta on todettu:

- panssariestekaivanto molemmin puolin rataa kaksi kilometriä Vainikkalan asemalta ja siitä 200 metrin päässä metrin mittaisia kivitolppia (kuvauksesta päätellen kivieste on ollut raportoijalle tuntematon laite) ja niiden takana toinen panssariestekaivanto.

- 279 km kohdalla (Paikanmäärityksissä on käytetty radan kilometritolppia, jotka ilmoittivat etäisyyden Helsingistä) on kolme riviä 2-metristä piikkilankaestettä ja radan eteläpuolella tehtiin graniittia, rautaa ja sementtiä vaativia töitä.

- 277 km kohdalla Viipurista tullessa on piikkilankaeste ja sen takana juoksuhautoja.

- 276 km kohdalla on kaksi piikkilankaestettä, ensimmäisessä neljä riviä ja toisessa kolme riviä, esteiden väli on 600-700 m. Tässä kohdassa on myös neljä riviä metrin mittaisia graniittitolppia.

- 264 km kohdalla on vasemmalla panssariestekaivanto ja toinen 262 km kohdalla oikealla.

-255 km kohdalla on vasemmalla puolella  havuilla peitetty naamioverkko, jonka alla rakennetaan tuliasemia. Samalla kohdalla linnoitetaan kukkulaa. Radan oikealla puolella 200-300 m päässä on rakenteilla kaksi pientä bunkkeria. Niistä 200 m päässä on kolme betonivarustusta valmiina ja 254 km kohdalla on kolme riviä kivitolppia.

- 253 km kohdalla vasemmalla on panssariestekaivanto ja oikealla 3-rivinen piikkilankaeste. 252 km kohdalla on molemmin puolin kuusi riviä puutolppia ja 500 m niiden takana on panssariestekaivanto ja sen takana juoksuhautoja edessään kolme riviä piikkilankaa. (s. 113-114.)

Leningradin rajavartiojoukkojen tiedusteluyhteenvedossa 5.6.1941 kuvataan Suomen puolustusvalmisteluja:

- Lappeenrannan tien varrella neljä km Luumäen asemalta rakennetaan kahta bunkkeria eri puolille tietä.

- Imatran – Ruokolahden tien varteen on koottu isoja kiviä tien tukkimiseksi. Tien länsipuolelle on rakennettu piikkilankaeste ja kaivettu ampumahautoja, tien itäpuolella on neljä tulikorsua.
- Syyspohjan tien yli on linjassa neljässä rivissä 1,6 – 2 m korkuisia kivitolppia, jotka on upotettu maahan 30 cm. Tolpista luoteeseen on kaksi bunkkeria, joiden kohdalla on kumpu ja siinä panssaritorni, missä on tähystysaukot. Bunkkerien ampuma-aukot ovat kaakkoon.

- Viipurin – Haminan tien varressa 200 m rajasta on molemmin puolin neljä riviä kivitolppia ja tiellä on kahdeksan riviä tolppia. Tolppien takana kolmen metrin päässä on nelirivinen piikkilankaeste.

- Tammikuussa 1941 Virmutjoen ja Eräjärven välisen tien molemmille puolille on pystytetty 4 – 5 riviä 1,5 m korkuisia kivitolppia. Tien laidoille on puisille lavoille sijoitettu 2x2 metrisiä kiviä. Tolpista 1,5 km pohjoiseen on katettuja ampumahautoja ja kk-korsuja, joissa on kolme ampuma-aukkoa kussakin. Juoksuhautojen takana 5 m päässä on 12 – 15 hengen majoituskorsuja, joissa on laverit ja kamiinat. 

- Linnoitustöihin otetaan työläisiä erityisissä toimistoissa, joita on Vuoksenniskalla ja Imatralla. Alueen keskustoimisto on Lappeenrannassa, osoite Koulukatu 10. Toimistoissa tarkastetaan työhön otettavan henkilöllisyys ja täytetään henkilökortti. Sekatyöläisten palkka on 10-11 mk/tunti ja ammattimiesten 13-15 mk/tunti.
(s. 125-127.)

Tiedustelukatsauksessa 24.6.1941 on raportoitu asiamiesten tekemistä havainnoista Suomen halki kulkiessaan. Neuvostoliittolaiset olivat keränneet tiedot Hankoon liikennöivissä junissa, niitä saattavilta suomalaisilta rautatieläisiltä.  Lähteistä on käytetty koodinimiä, tehtävänimikkeitä tai oikeita nimiä, kuten Lähde ”B” tai lähde ”Sts” Pasilan junavarikon veturinkuljettaja, lähteet ”J” ja ”B”. Tämä asiakirja on todellinen ”tarinatori”. 

- Linnoitustöihin on sijoitettu runsaasti väestöä, koska on annettu laki, jonka mukaan jokainen työkykyinen joutuu tekemään valtion töissä seitsemänpäiväisen viikon.

- Lähelle Kouvolaa rakennetaan neljättä puolustuslinjaa, molemmin puolin rataa kaivetaan panssarikaivantoja ja pystytetään nelirivistä piikkilankaestettä. Utin asemalta Viipuriin päin rakennetaan konekivääriasemien ketjua.

- Vainikkalan ja Simolan välille 276 km kohdalla on kolmen rivin tolppaesteiden jatkoksi lisätty kaksi riviä isoja kiviä. Samalle kohdalle rakennetaan teräsbetonista tykistöasemaa.

- Saksa ja Ruotsi auttavat linnoittamisessa, Saksa toimittaa rautaa ja aseistusta, ja Ruotsi rakentaa linnoitteita Pohjois-Suomessa.
(s. 136-137.)

Leningradin tiedusteluosaston raportti Suomen sotavalmisteluista 27.6.1941:

- Suomi evakuoi siviiliväestöä raja-alueelta.

- Suomalaisten pääpuolustuslinja alkaa Simolan aseman itäpuolella. Siellä on piikkilankaesteitä ja niiden takana linnoitettuja kohteita. Piikkilankaesteitä lähestyviä voi tulittaa korkeammilta maastokohdilta.

- Simolan aseman jälkeen on vahvempi puolustusvyöhyke: viidessä rivissä kivitolppia, 5-6 m leveä ja 2 m syvä panssariestekaivanto, sitten piikkilankaesteet  ja niistä 50-100 m juoksuhautoja ja kk-asemia.  Joitakin kilometrejä Kouvolan suuntaan on puunrungoista rakennettuja panssariesteitä, panssariestekaivantoja ja 5-rivisiä piikkilankaesteitä.
(s.139-141.)

Lopuksi poiminta kokonaan linnoitusaiheen ulkopuolelta XLII AK:n taistelukokemuksista 22.6.-22.7.1941 väliseltä ajalta pohjoiselta rintamalta, missä neuvostoliittolaisilla oli vastassaan sekä saksalaisia että suomalaisia joukkoja. Raportin johtopäätös kokemuksista kuvaa mielenkiintoisella tavalla neuvostoliittolaisten näkemystä suojeluskuntalaisista: 

”Saksalainen on verraten keskinkertainen vastustaja, joka perustaa kaikki toiveensa taistelutekniikkaan. Jos tekniikka pettää, elävä voima ei kestä kauankaan.”

”Suomalainen on taitava, häikäilemätön, kavala vastustaja, mutta hänen teknilliset välineensä ovat niukat. Hänen kestävyytensä johtuu suojeluskunta-aineksen vahvasta kerrostumasta. Tälle ainekselle on nimittäin uskottu santarmi- ja poliisitehtävät armeijassa.”
(s. 185.)


OSMO KIMMO

keskiviikko 11. marraskuuta 2015

E18 läpäisee Salpalinjan, tappiot yksi korsu!

E18 Hamina-Vaalimaa -sivusto  toi esiin eilen facebookissa, millä tavalla uuden moottoritien rakentaminen ja Salpalinja kohtaavat toisensa molempia mahdollisimman vähän vaurioittaen. Lähtökohtahan on, että jo suunnittelussa Salpalinjan tärkeys ja historiallinen merkitys muinaismuistona on otettu huomioon. Salpalinjan järeät rakenteet ovat olleet suunnittelijoiden tiedossa ja ne on merkitty suunnittelukarttoihin.

Salpalinjan 1940-41 rakennetun pääaseman osalta tie ja linnoitus leikkaavat Virolahdella ns. Saarasjärven liittymän kohdalla.  Suora lainaus YIT:n eilisesta postauksesta:

Salpalinjan silta (S20) ylittää historiallisesti merkittävän Salpalinjan yhdellä aukolla ja näin näkymät sillan alla saadaan avariksi. Sillan (S20) ali kulkee uudelleen linjattu Salpapolku sekä rakennustöiden aiheuttaman katkeamisen vuoksi uudelleen rekonstruoitava panssarieste. Alikulku rakennetaan avarana niin, että se palvelee hyvin myös eläinalikulkuna.

Tien ja sillan rakentamisen vaatimalla alueella sijaitsevat panssariesteen kivet luetteloidaan ja merkitään ja niiden tarkka sijainti mitataan. Tämän jälkeen kivet siirretään työmaan tuntumassa olevaan välivarastoon. Rakennustöiden päätteeksi kivet asennetaan alkuperäisille paikoilleen. Panssarieste erikoisvalaistaan siltaan kiinnitettävillä valaisimilla.”

Näin tapahtuu, mutta valitettavasti tien alle niukasti jää  30 miehen järeä  majoituskorsu numero 67. Siinä on majoitustilojen lisäksi tähystyskupu ja pst-tykin suoja. Tiesuunnitelmassa korsu on merkitty tuhottavaksi. Ja siltä nyt näyttää, että puolustusvoimat saa tuon ikävän tehtävän, joka sinänsä on varmasti mielenkiintoinen ja kokemuksia antava! Korsun tähystyskupu irrotetaan ennen tuhoamista ja siirretään tässä jutussa jäljempänä mainittavaan ”monumenttiin”.

Mutta ei mitään niin huonoa, etteikö hyvääkin! Samanlainen korsu tielinjauksen reunassa vastakkaisella puolella tietä säilyy ja sen kunto jopa paranee.  Korsu on nyt veden vallassa, mutta tienrakentaja on luvannut avata viemäröinnin ja näin korsu 66 tulee uuden tien ja korsun välistä kulkevan Salpapolun uuden linjauksen myötä vaeltajien nähtäville myös sisältä.

Saarasjärven liittymästä lähtevä uusi yhdystie nykyiselle valtatie seitsemälle, mm. Bunkkerimuseolle, leikkaa kiviesteen. Kyseisessä kohdassa tien alle jäävät kivet siirretään muutaman kymmenen metrin päähän rakennettavan ja ainakin Salpalinjaan tutustujia palvelevan pysäköintialueen viereen, johon niistä rakennetaan vielä suunnittelematon ”monumentti”.  Siihen tulee kiinnitettäväksi muun muassa laatta tai laatat, johon tulevat näkyviin liittymän ylittävän sillan kaiteisiin tehtävän ja Salpalinjaa esittävän ”tilataidetyön” rahoittajat.

Edelleen rakentajan tulee kunnostaa ja entisöidä Salpapolulle osuvia kenttälinnoitteita. Uusi moottoritie antaa erinomaisen mahdollisuuden muutaman ennen metsän kätköissä olleen komean teräsbetonikorsun päivänvaloon tulolle Salpapolun uuden reitin myötä. Matkaa Bunkkerimuseollekaan ei ole polkua pitkin kuin parisen kilometriä.

Yleisjohtopäätöksenä voi sanoa, että  korsun 67 menetyksen vastapainoksi E18 tuo Salpalinjan edellä mainitussa paikassa jokaisen ao. tienkäyttäjän näkyviin tavalla, johon mikään muu tiedotustoiminta ei päivittäin pysty.  Kokonaisvaikutus on varmasti plusmerkkinen.

Salpalinjan kesällä 1944 rakennetut oikaisuasemat Vaalimaalla E18 läpäisee pallokorsujen välistä. Ainoastaan yksi pallokorsu, numero 1417, jää Häkälänjärven metsäautotien ja päätien leikkauskohdassa  niin lähelle tielinjausta, että se kuljetetaan kokonaisena nähtävyydeksi Virolahden Bunkkerimuseolle.

E18:lta Vaalimaalla erkanee uusi linjaus Lappeenrannan suuntaan. Sen varteen ajouran ulkopuolelle, mutta tieaukkoon jäävä pallokorsu numero 1423 säilyy paikallaan. Kuitenkin rakentajat poistavat korsun päältä maata sen verran, että sekin tulee ohikulkijoiden näkyviin muistuttamaan, että ko. kohdassakin oli varauduttu Suomen puolustamiseen.

Kaiken kaikkiaan Salpalinja korsua 67 lukuunottamatta selviää E18 tiestä pienin vaurioin ja jopa tulee entistä paremmin ohikulkijoiden nähtäville.  Salpalinjan paikalliset asiantuntijat Miehikkälässä ja Virolahdella ovat tehneet tässä kuluneen syksyn aikana yhteistyötä tienrakentajan edustajien kanssa hyvässä hengessä puolin ja toisin.torstai 5. marraskuuta 2015

Huhujen ja vakoilun torjuntaa

Tässä sotahistoriaharrastaja ja sotahistoriatutkija Osmo Kimmon kirjoittamaa mielenkiintoista luettavaa. Tämä osa on irrotettu laajemmasta Miehikkälän sota-aikaa käsittelevästä kirjoituksesta. Talvisodan jälkeen Miehikkälän suunnan puolustuksesta vastasi 3.D, joka 11.8.1940 muutettiin prikaatikokoonpanoon,  3.Prikaatiksi (jatkosodan Sininen prikaati).

Välirauhan pysyvyydestä oli epävarmuutta monista syistä. Päämajan Linnoitustoimisto lähetti 7.9.1940 työmailleen huhujen levittämistä koskeneen kiertokirjeen. Siinä lainattiin Päämajan kirjettä: ”Nykyinen jännittynyt maailmantilanne on kaikkialla aikaansaanut huolestuneisuutta ja hermostuneisuutta. Niin meidänkin maassamme.”  ”Asiallisesti arvostellen juuri sotilashenkilöt, jotka tietävät, että esimerkiksi lkp:a koskevat huhut ovat tuulesta temmattuja, voivat parhaiten ympäristössään vaikuttaa harkitun ja maltillisen mielialan säilymiseen yhteiskuntamme keskuudessa.”

Linnoitustöihin osallistuvilta edellytettiin poliittista luotettavuutta ja hyvää kansalaiskuntoa. Useissa tapauksissa tämä tuli osoittaa nimismiehen tai poliisilaitoksen antamalla luotettavuustodistuksella. Työmailla esiintyi jonkun verran häiriköintiä. Työryhmästä erotetut saattoivat kiertää työryhmästä toiseen. Tämän takia alettiin ylläpitää luetteloita työryhmistä erotetuista.

Liikkuminen Miehikkälässä – kuten muuallakin rajan pinnassa, missä tehtiin linnoitustöitä - oli rajoitettua ja valvottua. Rajoitetulta alueelta pois tai sinne matkustaminen vaati erityisen matkustusluvan.  II AKE:n kirjelmässä 31.10.1940 todettiin: nk. sotilashallintoalue käsittää Viipurin läänissä kaikki kaupungit, kauppalat ja kunnat lukuun ottamatta Kouvolan kauppalaa, Valkealan, Suomeniemen ja Savitaipaleen kuntia. Matkustettaessa sotilashallintoalueelle vaaditaan yleensä kaikilta matkustavilta poliisiviranomaisen antama matkustuslupa.

Kaikilla paikallisilla asukkailla oli oltava henkilöllisyystodistus. Henkilö ei saanut liikkua oman poliisipiirin alueelta ilman ao. poliisiviranomaisen lupaa kieltoalueella olevaan toiseen poliisipiiriin.

Sisäasiainministeriön 14.6.1940 antaman päätöksen mukaisesti ylipäällikkö oli jo aikaisemmin kieltänyt ulkomaalaisia liikkumasta sotilashallintoalueella ilman Päämajan lupaa.

Itärajan linnoitustyöt kiinnostivat Neuvostoliittoa, joka monin tavoin pyrki selvittämään Salpa-aseman rakenteita. 3. Pr:n esikunnan käsky yleistarkastuksesta 14.8.1940 liittyi vakoilun estämiseen. Käskyssä painotettiin vartioinnin edelleen tehostamista. Etenkin syrjäteillä ja poluilla oli noudatettava väijymistaktiikkaa liikenteen valvonnassa. Vartio- ja partiomiehille, jotka saavat vakoilijan kiinni, oli luvassa ylimääräistä lomaa. Prikaatin alueella suoritettiin 17.8.1940 yleistarkastus. Tarkastuksen suorittivat prikaatin joukot yhteistoiminnassa valtiollisen poliisin kanssa.

Neuvostoliiton tiedustelutoiminta oli tuloksellista, mutta tiedot tuottivat pahan pettymyksen Neuvostoliiton johdolle. SNS:n (Suomi-Neuvostoliitto -seura) varaan suunniteltu sisäinen kumous ei edennyt. Itärajalle rakennettiin tehokkaasti uutta puolustuslinjaa. Talvisodan rauhanneuvotteluissa Moskovassa maaliskuussa 1940 Molotov vastasi Rytin linnoittamista koskevaan kysymykseen, että Suomi voi Neuvostoliiton puolesta linnoittaa rajansa kuten haluaa.

Elokuussa 1940 Molotov piti linnoittamista rauhansopimuksen vastaisena vihamielisenä tekona. Neuvostoliitossa ei ilmeisestikään uskottu, että Suomi pystyisi talvisodan menetysten jälkeen merkittävään linnoitustoimintaan. Suomalaisten maanpuolustustahto yllätti jälleen. Linnoitustyöt uudella itärajalla etenivät nopeasti ja osoittivat, että Suomi valmistautui aseelliseen vastarintaan. 

3. Prikaatin esikunta muistutti jälleen 17.9.1940 vakoiluvaarasta: Agenttitoiminta vihollisen taholta on havaittu vilkkaaksi ja sitä helpottavat tätä nykyä käynnissä olevat linnoitustyöt, joita suorittavia henkilöitä eivät paikkakuntalaisetkaan tunne. Myös siitä syystä, että vakoilijat on varustettu kaikilla asianmukaisilla (väärennetyillä) henkilöllisyystodistuksilla, vieläpä kaatuneilta sotilailta saaduilla sotilaspasseilla sekä puhuvat suomea, on heidän paljastamisensa yleensä vaikea tehtävä asevelvollisille varusmiehille. Että tulokset vartioinnista ovat sen mukaiset osoittaa mm. se, että aikaisemmin on 5. Prikaatin alueella pidätetty vakoilija, joka oli päässyt Luumäelle saakka ja 14.9. pidätettiin 3. Prikaatin alueella prikaatin esikunnan lähettyvillä vakoilija, joka siis oli päässyt pidätykseltä välttyen kulkemaan valtakunnan rajalta nelisenkymmentä kilometriä.

3. Prikaatin esikunnan vartio-ohjeissa 2.10.1940 todettiin vakoilijoiden varusteista: Vakoilijoilla, jotka on lähetetty Venäjältä Suomeen, on todettu useimmissa tapauksissa olleen seuraavat tavarat:
siviilipuku, jossa voi olla nykyisen valtakunnan rajan takaisten seutujen leimoja,
saappaat, varakengät repussa,
solmioita (kravatteja) kaksi, joista toinen repussa,
suomalainen kompassi,
kartta, tavallisesti kapealta alueelta,
repussa irtonaisena ja sekaisin: sokeria (isot palat), ruskeasta leivästä korppuja, suklaata joko tinapaperissa tai ilman, keksiä ja makkaraa, jossa ryppyinen pinta ja leikkauspinnassa suuria valkoisia rasvapaloja, makkaran täyteliha on punertavaa,
varusteissa on vierasperäinen haju (ryssän haju).

OSMO KIMMO

maanantai 2. marraskuuta 2015

Salpalinjan miehitysjoukot kesällä 1944?

Salpalinja-museon syksyn 2015 luentosarjan viimeinen esitys ei antanut pienestä ennakkotoivosta huolimatta lisäaineksia pohtia, millä voimin Salpalinja olisi miehitetty kesällä 1944, jos tarve olisi vaatinut (muuten Pertti Huhtasen luento oli hyvä). Asia jää paremman tiedon puutteessa jossitteluksi, koska siihen tilanteeseen ei koskaan tultu. Mutta täytyy muistaa, että samalla tavalla kuin linnoittaminen on asioiden ennakointia, niin onhan linnoituksen olennaisesta osasta betonin ja teräksen ohella, siis käyttäjistä, pitänyt olla jonkinlainen suunnitelma! Tutkijoiden eteen paperia tai papereita ei ole vielä näemmä sattunut.

Kun Suomi satsasi huikeat panostukset itärajansa linnoitukseen, tuskin sodanjohto olisi tohtinut jättää Salpalinjan miehitystä sattuman varaan. Vai luotettiinko vain sodanjohtoon, että se pystyy vetäytymisen hoitamaan niin johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti, että linnoitettu puolustusasema saadaan miehitetyksi taistelukykyisillä joukoilla?

Tähän mennessä tiedossahan on, että välirauhan aikana valmistellut ja jatkosodan alla suojajoukkoina perustetut linnoituspataljoonat ja erilliset linnoituskomppaniat oli kotiutettu Virolahden (LinP4) Miehikkälän (LinP3) ja Luumäen (LinP5) pataljoonia lukuunottamatta jo vuosina 1941 ja 1942. Kyseiset jäljellä olevat linnoituspataljoonat taistelivat kyllä Karjalan kannaksella, mutta kuluneina ja hajallaan eriasteisina alistettuina joukkoina. Niitä tuskin olisi saatu kesken vetäytymisen koottua Salpalinjan runkomiehitykseksi.

Ehkä em. linnoituspataljoonista olisi kumminkin pystytty irrottamaan edes jonkinlainen määrä linnoituskouluttajia. Mitkä tahansa joukot heitettynä puolustamaan Salpalinjaa olisivat ehdottomasti tarvinneet perehdytyksen linnoituslaitteiden käyttöön!

Edelliseen liittyen elokuun puolivälissä 1944 käskettiin muodostaa aiemmin kesäkuussa linnoitustöihin II luokan nostomiehistä perustetuista noin 200 miehen työkomppanioista Salpalinjaan runkomiehitysosastoja. Olisivatko ne sitten ehtineet akuuttiin paineeseen, on kysymys vailla vastausta. Näitä työkomppanioita ehdittiin perustaa 28 kappaletta.

Mannerheimin tiedetään kesäkuussa –44 pyytäneen Saksasta kuutta divisioonaa miehittämään Salpa-asemaa Suomenlahden ja Saimaan välillä. Niitä ei saatu. Jo ylipäällikön pyyntö viitannee siihen, että hänellä ei ollut asiaan valmista ratkaisua. http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2014/10/pekka-visurin-huomioita-jatkosodan.html

Lisäksi tiedetään, että Kotijoukkojen esikunta sai läpimurron Karjalan kannaksella tapahduttua valmistautumiskäskyn kutsua Salpalinjan miehittämiseksi kaikki miehet asepalvelukseen aina ikäluokkaan 1888 asti! Muuta tästä asiasta ei tiedetäkään. Milloin ja missä laajuudessa näistä ”vanhoista ukoista” olisi saatu kasaan puolustuskykyinen joukko, on myös vailla vastausta. Osalla heistä, ainakaan vanhimmilla ikäluokilla, ei ole voinut olla minkäänlaista asekoulutusta (kun ei sitä järjestetty järjestelmällisesti Suomessa kuin vasta vapaussodan jälkeen), osalla saattoi olla sotakokemusta vapaussodasta, ehkä talvisodastakin.

Mannerheimillä oli reservit tulessa. Pohjoisesta olisi kenties vielä joitakin joukkoja voitu irrottaa Karjalan kannaksen jatkeelle Salpalinjaan. En osaa arvioida minkä verran ja miten olisivat paikalle ehtineet. Pitää muistaa, että Laatokan Karjalassa oli menossa myös massiivinen NL:n suurhyökkäys. Salpalinja olisi tarvinnut puolustajansa myös tuolla korkeudella.

Saksasta apuun saatu 122. Div taisteli Viipurinlahdella. Miehikkäläläisen jo edesmenneen sotaveteraanin Tapani Lahden kirjallisissa muisteluissa puhutaan, että tuon divisioonan yksi rykmentti oli reservissä Miehikkälässä, keskuspaikkana entinen Kalliokosken lasitehdas. Jos se oli vielä heinäkuussa Miehikkälässä, siitä olisi tietysti ollut apua, mutta vain osaan Suomenlahden ja Luumäen Kivijärven välistä kannasta. Em. tietoa en ole tarkistanut.

Miehikkälän Salpalinja-museon museotutkija Armi Oinonen piti eilisessä Salpavaeltajat-ryhmän facebook-postauksessaan tässä puhuttua Salpalinjan miehityskysymyksen selvittelyä mielenkiintoisena aiheena. Hän tosin hieman epäuskoisena totesi: ”Se, että Salpa-asemassa ei koskaan taisteltu, ei tunnu innostavan sotahistorioitsijoita tarttumaan ylipäätään Salpalinjan tutkimiseen!”

Ymmärsin, että Salpalinja-museo yrittää saada jonkun tutkimaan tai ainakin pohdiskelemaan aihetta ja houkutella hänet kertomaan ajatuksistaan jollakin Salpalinja-museon yleisöluennolla. Hyvä niin! Jäämme siltä osin odotuskannalle.


Tähän lopuksi huomio syksyn Salpalinja-museon ja sitä ennen elokuussa Virolahden bunkkerimuseon yleisöluentojen suosiosta. Sotahistoria vetää pitkienkien matkojen päästä kymmenittäin innostuneita ihmisiä kuuntelemaan erilaisiä näkemyksiä ja näkökulmia. Eilenkin noin 70-henkisessä kuulijakunnassa oli ainakin minulle noin puolet tuntemattomia ihmisiä. Hyvä. Siinä samalla, kun he saavat täyttymystä kiinnostukselleen, saamme me paikallisetkin!

sunnuntai 25. lokakuuta 2015

Salpavaellus 2015 saa osanottajilta kiitosta

Reserviläisliitto kruununa hyvin tehdylle työlle Salpavaellus 2015 suojelijana toteutti vielä palautekyselyn tapahtuman osanottajille. Kysely tehtiin syyskuun lopussa. Palautteen anti täyttää siltä osin odotukset, että virheitä ja korjattavaa osattiin odottaa, mutta määrän pienuus yllätti. Sitäkin suurempi yllätys oli osanottajien vuolas kiitos tapahtumasta ja sen järjestelyistä.

Julkaisen tässä laatimani yhteenvedon kyselytutkimuksen tuloksista. Salpavaellus-sivuston uutisesta  http://www.salpavaellus.net/4902-2/ löytyy linkki myös kaikkiin vastauksiin.

Kyselylomake lähetettiin 103 sähköpostiosoitteeseen. Osoitteet oli poimittu vaellukselle netissä ilmoittautuneista, kaikki jotka olivat järjestäjien tiedossa. Samasta sp-osoitteesta saattoi ilmoittautua ryhmä tai useampia vaeltajia. On oletettavaa ja tulkittavissa, että edellä ryhmiin kuuluneiden ja samalla ilmoittaumisella ilmoitettujen vaeltajien mielipiteet heijastuvat joukon koonneen ja ilmoittaneen henkilön vastauksissa.

Vaellukselle osallistui 226 henkeä, joista siis vajaat puolet oli suoraan tavoitettavissa sähköpostilla.

Vastauksia tuli 72 kappaletta; yksi vastaaja vastasi kolmesti, kaksi kahdesti, jolloin vastanneita oli 68 eri henkilöitä. Edellä mainittuja ”tuplavastauksia” ei ole poistettu tuloksista.
Vastausprosentti on siten noin 66 %, eli kaksi kolmesta vastasi. Yksi vastaus 72:sta vastaa mielipiteenä noin 1,4 prosenttia.

Vaelluksen koko osanottajamäärästä palauteta antoi jokseenkin tasan 30 prosenttia.

Kaikkien kertaalleen vastanneiden kesken arvottiin yksi lahjakortti, jolla kaksi henkeä voi osallistua Salpavaellukselle 2016 voittajan haluamalle reitille. Lahjakortti kattaa reitin osallistumismaksut siis kahdelle hengelle.

Lahjakortti arvottiin 25.10.2015 Virolahdella RUK-opastuksen yhteydessä. Virallisena valvojana ja arvannostajana  oli Salpalinja-opas, eläkkeellä oleva ylikonstaapeli Kauko Tykkyläinen Haminasta. Lahjakortin voitti Panu Pohjola Helsingistä. Hän osallistui Rantatien linjat –reitille.

Salpavaellus kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita. Olitte suureksi avuksi.

Vastanneista naisia oli 27 ja miehiä 73 prosenttia. Vastanneista 65 prosenttia oli yli 50-vuotiaita, yli kuusikymppisten osuus vastanneista oli 30 prosenttia. Alle kolmekymppisiä vastanneista oli yhdeksän prosenttia. Palautetta antaneista kolmannes kuului Reserviläisliittoon; heidän suuri aktiivisuus voi osin johtua kyselyn toimeenpanijasta. RUL:n jäseniä vastanneista oli seitsemän prosenttia. Muita taustaryhmiä ei kyselyssä eritelty.

Kun kysyttiin vastanneiden alueellista sijaintia, niin 49:stä tähän kohtaan vastanneista kolmannes kertoi olevansa Kymenlaaksosta. Uudeltamaalta Helsinki mukaan lukien vastasi yli 28 prosenttia kaikista. Palautteen mukaan Salpavaellukselle osallistuu tasaisesti väkeä myös Päijät-Hämeestä ja Pirkanmaalta. Varsinais-Suomesta osallistui Salpavaellukselle tämän perusteella yhtä paljon väkeä kuin Etelä-Karjalasta, kuutisen prosenttia kummastakin maakunnasta.

Palautetta annettiin jotakuinkin samassa suhteessa kaikilta reiteiltä kuin niissä oli osanottajia.

Kun kysyttiin syitä lähteä Salpavaellukselle, niin ylivoimaiset kaksi asiaa olivat historia ja maanpuolustus, ehkä sanalla sanoen maanpuolustushistoria.

Tietoa netissä riittävästi

Vaeltajat olivat saaneet tiedon tapahtumasta hyvin monesta lähteestä. Monet olivat seuranneet tapahtuman tiedotusta pitkään ja päättäneet vihdoin osallistua. Hyvin moni oli kuullut asiasta tuttaviltaan. Tiedotuskanavista maanpuolustuslehdet, facebook ja erityisesti vaelluksen omat nettisivut olivat pääasiallisesti tiedon lähteenä. Myös suojelijavuorossa olleen Reserviläisliiton tiedotustoiminta jäsenilleen sai vaeltajia ilahduttavasti liikkeelle. On ymmärrettävää, että vastaajista ei kukaan moittinut tiedon puutetta, kun olivat vaellukselle kerran tiensä löytäneet.

Vuoden 2014 vaellukseen valmistuneet tapahtuman omat nettisivut www.salpavaellus.net saivat kaikilta vastaajilta kiitosta. Niitä pidettiin selkeinä ja ne antoivat riittävästi ennakkotietoa tapahtumasta ja sen kulusta.

Myös nettisivujen kautta tapahtuvaan ilmoittautumisjärjestelmään oltiin hyvin tyytyväisiä. Se koettiin toimivaksi. Ainut pieni ongelma, joka on ollut järjestäjien tiedossa, on se että aivan kaikki ilmoittautuneet eivät saaneet automaattista kuittausviestiä ilmoittautumisen perille tulosta. Tähän todennäköinen syy on ilmoittautujan oman tietokoneen tai laitteen tietoturva, vaelluksen automaattiselle viestille liian tiukka palomuuri. Salpavaelluksen päässä ei tiedetä, kenelle viesti on mennyt kenelle ei, siksi sivujen ilmoittautumisohjeessa on ongelmatilanteissa kehotus ottaa rohkeasti yhteys ao.reittipäällikköön joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Oppaat saivat tunnustusta

Salpavaelluksen oppaisiin oltiin ilahduttavan tyytyväisiä. Peräti kolmannes antoi arvosanaksi kympin, liki 40 prosenttia ysin ja liki 20 prosenttia kasin. Kolme vastausta 70:stä oli numerona ala-arvoisia ja ne saattavat heijastaa tyytymättömyyttä yksinkertaisesti oppaan ”pärstäkertoimeen”, mikä sekin on täysin inhimillistä; kaikki eivät voi miellyttää kaikkia, eikä opaskaan aina tiedä kaikkea. Kaikkien oppaiden keskiarvo oli 8,7 asteikolla 1-10.

Salpavaellus on retki luonnossa, kenttäoloissa. Sen vaeltajat ovat varsin hyvin ymmärtäneet. Kun kysyttiin majoitustukikohtien, telttaleirien, saunojen ja käymälöiden tason riittävyyttä osanottajien tarpeisiin, keskiarvoksi tuli 8,5; vain neljä vastaajaa piti huoltoinfraa alle kuutosen arvoisena.

Ruokajärjestelyihin oltiin myös varsin tyytyväisiä. Kolme neljästä vastaajasta piti niitä kiitettävinä, keskiarvo oli 8,9. Kaksi vastaaja piti ruokahuoltoa täysin onnettomana. Järjestäjät tiesivät itsekin, että yhdessä tilanteessa osa iltapala-aineksista pääsi loppumaan, koska annosteluohje oli jäänyt antamatta; puute korjattiin nopeasti loihtimalla korvaavaa syömistä herkkujen tilalle. Yhden kerran kahvikuppeja jouduttiin yhdellä reitillä odottamaan. Yksi hyvä ehdotuskin tuli. Se oli, että maastossa kertakäyttöastioista ruokailtaessa tarjotin auttaisi asiaa paljon ja saattaisi jopa nopeuttaa ruokajonon etenemistä.

Reitit sopivia, helppoja

Kysyttäessä reittien pituuden sopivuutta valtaenimmistö piti niitä kutakin sopivan mittaisina. Muutamat olisivat kävelleet ja halunneet kuntoilla enemmänkin. Toisaalta taas kiitettiin patikointiosuuksien jaksotuksia. Samoin reitin fyysinen rasittavuus koettiin suurimmalta osin sopivana, jos kohta helppouskin sai varsin suurta kannatusta. Liian rankkana ei reittejä pitänyt kukaan.

Salpa-aseman erityispiirre, linjamaisuus on pakottanut järjestäjät uutta nähtävää tarjotakseen käyttämään yhä enemmän linja-autokuljetuksia. Tätä eivät vaeltajat pitäneet häiritsevänä, varsinkin kun he ymmärsivät viimeistään matkan aikana, mistä siirtokuljetukset johtuivat; näin nähtiin ja saatiin linnoituksesta enemmän irti. Ylipäätään vaelluksen kuljetusjärjestelyjä pidettiin toimivina ja hyvin suunniteltuina.

Kuljetuksiin liittyen tuli muutama huomio odottelusta. Osalla odottelua luotiin porrastusta, joka sujuvoitti toimintoja muualla. Järjestäjien virhe oli se, että kaikki oppaat eivät huomanneet käyttää hiljaista hetkeä hyväkseen ja tyhjentää tietovarastoaan Salpalinjasta odottelun ratoksi.

Kiitosta ja korjattavaa

Kyselyssä annettiin mahdollisuus vielä antaa vapaamuotoisesti palautetta tapahtumasta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Tätä käytettiin runsaasti hyväksi. Suurin osa kommenteista oli myönteisiä, jopa kiittäviä. Mutta myös muutamia epäkohtia ja varmasti ihan aiheesta tuli esiin. Osa niistä on helposti korjattavia ja parannettavia, kuten esimerkiksi naisten saunavuorolle naispuolinen saunamajuri!

Jonkinlaista suuripiirteistä reittikarttaa on Salpavaellukselle kaivattu alusta asti, niin nytkin. Se tämänkin kyselyn mukaan auttaisi vaeltajaa hahmottamaan paremmin, missä kulloinkin ollaan menossa. Vuosien saatossa reiteillä on hyvin vaihtelevasti reittikarttoja jaettu osanottajille. Niiden piirtäminen reittiaikataulujen tueksi on yksinkertaisesti vain jäänyt tekemättä. Saatu palaute edistänee tämänkin yksityiskohdan korjaamista.

Palautetutkimuksessa ei tarkoituksella kysytty osanottajien mielipiteitä vaelluksen osanottomaksuista, tapahtuman hinta-laatu suhteesta. Ajatus oli, että jos siinä on epäsuhtaa, asia tulee varmasti esille kyselyn avoin palaute –kohdassa. Kukaan ei kajonnut vaelluksen hintaan! Vuoden 2016 osalta reittimaksut pysyvat ennallaan, lyhimmällä reitillä jopa vähän laskee.

Palautteesta iso apu

Palautekyselyyn vastanneiden määrä on hyvä. Alussa viitattiin jo siihen osaan vaeltajia, jotka on ilmoitettu tapahtumaan osana ryhmää. Entä mitä mieltä tapahtumasta on se kolmannes, joka ei tarjottuun sähköpostikyselyyn reagoinnut? Vaellusjärjestäjät mieluusti tulkitsevat, että yleensä kielteiset asiat ja selvät puutteet saavat ihmiset tarttumaan palautemahdollisuuteen, antamaan kritiikkiä. Kun näin ei tapahtunut, Salpavaellus ymmärtää hiljaisuuden hyväksi merkiksi; heidän osaltaan ei siis ainakaan isoon rutinaan ole ollut aihetta.

Kaiken kaikkiaan palautekysely antoi Salpavaelluksen järjestäjille tärkeää tietoa siitä, mikä tapahtumassa sujuu ja mikä ei. Kiitokset ja myönteinen palaute antaa vaelluksen tekijöille voimia jatkaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä Salpavaelluksen kautta. Ja taas kommentit ja esitykset parannettavista  asiakohdista ovat perusteltuja ja hyvin tervetulleita, koska järjestäjät työn ja touhun keskellä eivät itse kaikkea näe ja hoksaa. Siksi tämä kysely haluttiinkin toimeenpanna, jotta sitä kautta tulevina vuosina osanottajille pystyttäisiin tarjoamaan entistä mielenkiintoisempi ja nautittavampi Salpavaellus.

Salpavaelluksen oppaiden ja järjestelyorganisaation kesken on aiemmin syksyllä jo ennen tätä kyselyä pidetty palautepalaveri ja siinä johto ja oppaat itse ovat olleet opastukseen ja muuhun tekemiseensä huomattavan paljon kriittisempiä kuin osanottajat. Parannettavaa löytyi ja se on tulevien vaeltajien osalta pelkästään positiivista.
Salpavaellus kiittää vuoden 2015 vaelluksen suojelijaa Reserviläisliittoa tämän palautekyselyn käytännön toteutuksesta ja samalla kaikesta muusta erinomaisesta tuesta, jota liitto tapahtuman hyväksi vuoden aikana teki!

maanantai 19. lokakuuta 2015

Karjalan linnoitusalue Pietarin suojana

Suomalaisten eteneminen jatkosodassa Karjalan kannaksella syyskesästä 1941 pysäytettiin ylipäällikkö Mannerheimin tahdosta Valkeasaaren, Ohdan ja Lempaalanjärven  tasalle. Ratkaisua on yleisesti pidetty edullisten puolustusasemien saamisena ja rintamalinjojen oikaisuna. Vanhalle mutkikkaalle Tarton rauhan rajalle jääminen olisi vaikeuttanut puolustuksen järjestämistä.
  
Minulle selvisi eilen Miehikkälän Salpalinja-museolla, että pidemmälle suomalaisilla ei olisi ollutkaan ihan helposti asiaa. Rintama pysäytettiin aivan Leningradia (nyk. Pietari) suojaamaan rakennetun hyvin vahvan linnoitettun alueen eteen. Lähimmillään Neuvostoliiton järeät bunkkerit olivat 200 metrin päässä ja yleisestikin vain parin kilometrin etäisyydellä suomalaisista.

Kun saksalaiset vaativat toistuvasti Suomelta linnoitetun alueen murtamista, tähän haluton Mannerheim vetosi muun muassa siihen, että Suomella ei ollut siihen sopivaa kalustoakaan tarpeeksi.

Jälkiviisaasti tietysti voi kysyä, mitä edullista oli pysäyttää hyökkäys Valkeasaaressa avoimeen linnoituskelvottomaan maastoon tarjottimelle parin kilometrin päässä sijaitsevista Merituitun linnoitetuista asemista? Mutta nyt en enää kysy, kun en siihen eilenkään vastausta saanut (ei kuulunut esitelmän aiheeseen).

Karjalan linnoitusalueen toi eilen esiin Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian dosentti, FT Jukka Kulomaa. Hän valaisi luennossaan meillä vähän tunnettua Karjalan linnoitusaluetta. Sitä alettiin rakentaa nykyisen Pietarin suojaksi 1928. Se oli pohjoisin linnoitettu alue Neuvostoliiton Mustaltamerelta Suomenlahdelle ulottuneessa länttä vastaan 1928 – 1939  rakennetussa linnoitusalueiden ketjussa.

Karjalan linnoitusalueen päälinja alkoi Suomenlahden rannasta Siestarjoen tasalta ja kulki varsin suoraviivaisesti Ohtan ja Lempaalan kautta Laatokkaan saakka. Lähimmillään linnoitus oli 30 kilometrin päässä silloisesta Leningradista. Pituutta linnoituksella oli 80 kilometriä.

Päälinnoitusvyöhykkeen edessä rajan pinnassa oli pääosin kenttälinnoitettu etummainen puolustusvyöhyke, jonka läpäisemisessä, kuten tiedetään, suomalaisilla ei ollut suurempia ongelmia.

Karjalan linnoitusalueeksi kutsutun linnoituksen puolustus nojasi 1920-30 –lukujen tyypilliseen tapaan konekivääreihin. Tuolle 80 kilometrin matkalle rakennettiin 177 konekivääribunkkeria, joissa yhdessä saattoi olla jopa viisi kk-asemaa. Kaikkiaan noissa bunkkereissa (suomalaiset vastaavat kestolaitteet ovat nimeltään teräsbetonikorsuja) oli tuliasemat 600 konekiväärille! Vertailun vuoksi Salpalinjaan tehtiin 295 kestolinnoitettua tuliasemaa konekivääreille.

Tykkibunkkereita Karjalan linnoitusalueella oli vain viisi kappaletta ja muita linnoituslaitteita valelaitteet mukaan lukien 33 kappaletta. Huomioitava on, että erillisiä majoitusbunkkereita ei rakennettu lainkaan; isoimmissa laitteissa oli tosin myös majoitustiloja.

Betonibunkkereiden seinä- ja kattovahvuudet eivät juuri poikenneet Mannerheim-linjan teräsbetonikorsuista. Venäläisten kestolaitteiden seinät olivat paksuudeltaan 1,5 metriä ja katot yhden metrin. Kun suomalaiset käyttivät jo Mannerheim-linjassa sivustatulta ja siipimuureja ja suojasivat muutenkin korsurakenteet maan sisään, olivat NL:n bunkkerit Kulomaan esittämien kuvien perusteella ampuma-aukkojen korkeudelta maanpinnan päällä. Siksi seinät olivat selkeästi kattoa paksummat. Siipimuureja eivät venäläiset tehneet.

Mainittakoon, että Salpalinjan 1. lujuusluokan korsujen kattovahvuus Mannerheim-linjan talvisota-kokemusten perusteella nostettiin 2,1 metriin teräsbetonia.

Karjalan linnoitusalue ei ollut yhtenäinen ”Kiinan muuri, niin kuin esitelmöitsijä ilmaisi, vaan siinä oli erityisesti soilla ja muuten vaikeakulkuisilla alueilla jopa 5-6 kilometrin aukkoja.

Syksyllä 1941 Karjalan linnoitusalue oli vielä varsin heikko. Sieltä puuttuivat panssariesteet ja piikkilankaesteet. Aseita, lähinnä siis konekiväärejä ei ollut kaikkiin laitteisiin eikä oikein miehiäkään. Myöhemmin puutteet poistuivat ja Leningradin sisempiin linnoitusvyöhykkeisiin tehtiin panssareita vastaan ihmistyövoimalla kaivantoesteitä, venäläisille tyypilliseen tapaan.

Aluksi Karjalan linnoitusalueelle perustettiin 12 kk-pataljoonaa ja kaksi kk-komppaniaa. Ne eivät olleet suuren suuria, koska syyskuussa 1941 niissä vahvuus oli noin 4600 henkeä. Vuonna 1944 linnoitusjoukkoja oli jo 12 200 miestä (henkilövahvuus). Kun puna-armeijasta puhutaan, mieslukuun sisältyy tietysti myös naisia! 

Jukka Kulomaan mukaan suomalaisten kannalta linnoitusalueen murtamiseen otollisin hetki olisi ollut juuri silloin, kun suomalaiset sen eteen etenivät. Mutta kuten sanottu, Mannerheim ei sitä edes halunnut.


Ja vielä tähän loppuun Kulomaan hyvän esityksen yksi asiatieto. Neuvostoliiton asevoimien doktriinissa linnoitus on vasta toissijaisesti puolustautumista varten. Ensisijaisesti linnoitus palvelee aina hyökkäystä! Tämä voisi selittää sen, miksi NL vaati vielä 1945 Salpalinjan tuhoamista. Meille suomalaisille Salpalinja on puolustuslinnoitus, eikä se uhkaa eikä voi uhata ketään. Neuvostoliitto näki ja kai Venäjä näkee vieläkin sen oman ajattelunsa mukaisesti selvänä hyökkäysrakennelmana!

perjantai 9. lokakuuta 2015

Maisema muuttuu suollakin

Viime talvena parissa blogissa käsittelin sota-arkistosta ”löytyneitä” Hanellin kansion kuvia ja niiden mielenkiintoista aikalaiskuvaa päivitettynä nykypäivään. Kuvathan sain käyttööni Juha Kilpeläiseltä, kiitos!

En malta olla jatkamatta vielä yhdellä kuvalla. Inspiraation tähän sain Facebookin Salpavaeltajat ryhmästä, johon Harri Ukkonen pani oheisen kuvan näytille paikantamistarkoituksessa. Hän itse oli kuvan sijainnin päätellyt ihan oikein. Hänen antamallaan vihjeellä minäkin kauhukseni paikan tunnistin. Kauhukseni siksi, että paikka on mitä ilmeisin, mutta muuttunut maisema hämäsi minutkin aikaisemmin täydellisesti.

Kuvan (Sota-arkisto T-12680/7)  maisema sijaitsee nimittäin Salpalinja-museon konekiväärikorsun ampumasektorissa, Miehikkälä-Taavetti –maantieltä itään! Kuva on otettu maantielle päin, joka jää metsän taakse.

Olen tuosta kulkenut vähintäänkin kymmeniä kertoja ohitse, mutta enpä vaan tajunnut, vaikka tuota kuvaa olen katsellut ja yrittänyt paikantaa monta kertaa aikaisemminkin. Kuva on otettu samalta mäeltä, pikkujyrkänteeltä, johon on rakennettu myötärinne-este (vihollisen suunnasta katsottuna) tai panssariansa, niin kuin sitä Salpalinja-museon laajimman kierroksen opastaulussa nimitetään.Kuvan kohde on ilmiselvästi puuttomalla suolla, pienellä nevalla. Totta kai metsä kasvaa kangasmaalla 70 vuodessa tukkimittaan, mutta ei välttämättä luonnontilaisella suolla, joka jääkauden jälkeen ei ole nevaa kummemmaksi muuttunut. Selitys löytyy metsäojituksesta.

Oheisessa vanhassa kartassa, tehty juuri ennen Salpalinjan rakentamista, suo on merkitty nimenomaan nevaksi. Toisessa tuoreessa kansalaisen karttapaikalta kuvakaapatulla kartalla ojitus näkyy ja se selittää puuston kasvun.

Tuo kiviestehän oli puuston sisällä, kunnes se muutama vuosi sitten hakkuulla paljastettiin näkyviin.

Oheisissa valokuvissa olen merkinnyt nuolella kaksi estekiveä, jotka siis molemmissa kuvissa ovat paikallistettavissa ja todistavat kuvien olevan samasta paikasta.  Kivieste on jonkin verran painunut suolla, mutta ei paljon. Estekivien alla on todennäköisesti sepelistä ja tai yleensä kivennäismaasta tehty penger. Tukkiteliä en usko näin matalassa turvesuossa käytetyn.

Klikkaa kuvaa, saat sen suuremmaksi


perjantai 25. syyskuuta 2015

Hengen nostatusta ja sapiskaa

Salpalinjaa rakennettiin yhteiskunnan varoilla. Vaikka kysymyksessä oli mitä tärkein ja salainen turvallisuuspoliittinen investointi itärajalle, ymmärsi linnoitustyön johtaja, kenraaliluutnantti E F Hanell myös sen läpinäkyvyyden merkityksen rahoittajan, kansan suuntaan. Taustalla oli myös vanhojen Venäjän vallan aikaisten ”vallitustöiden” epäluulojen eläminen kansan muistissa.

” Kansamme maanpuolustukseen ja erikoisesti rajojemme linnoittamiseen avokätisesti myöntämät varat velvoittavat meitä jokaista kohdaltamme säästäväisyyteen ja vastuullisuuteen rahavarojen käytössä. Uutta valtavaa linnoitusjärjestelmää luotaessa en ole voinut enkä ole tahtonut sitoa osastopäälliköiden, työryhmien päälliköiden ym käyttäjien käsiä yksityiskohtaisilla, varojen  käyttöoikeutta rajoittavilla ja säännöstelevillä määräyksillä. Olen luottanut siihen, että kukin itse ymmärtää yhteisen asiamme parhaiten hyötyvän väljempiä toimintamahdollisuuksia tarjoavalla, mutta samalla yksityiseltä esimieheltä suurempaa henkilökohtaista vastuuta vaativalla taloussysteemillä.

On kuitenkin merkkejä, jotka viittaavat siihen, ettei tätä kaikkialla ole käsitetty. Tällaisina esimerkkeinä voidaan mainita kalliitten ja linnoitustöiden tilapäisluonteen takia ylellisen hienojen kansliakalustojen ja –tarpeiden, täytekynien ja radiokoneitten yms. hankkiminen ja sekä autojen harkitsematon käyttö. Samoin kuin palkka- ja työsopimusasioihin on suhtauduttava varovaisuudella, on myöskin moraaliselta ja psykologiselta kannalta sekä linnoitustöiden maineen takia suhtauduttava erikoisen tunnontarkasti ylempänä mainittuihin niin sanoakseni henkilökunnan mukavuutta koskeviin menoihin.”

Näin Hanel kirjoittaa Linnoitustoimiston 16.1.1941 päivätyssä kiertokirjeessä, jonka aihe koskee linnoitustöitä varten luodun järjestön sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista.

Hän myöntää, että edellä kerrotuissa asioissa saadut säästöt eivät ole suuruutensa puolesta verrattavissa esimerkiksi linnoittamisen kone- ja rakennustarpeitten aiheuttamineen rahamenoihin.

”Mutta edellämainitut muodostavat vaikeasti kontrolloitavan ja eräissä suhteissa erittäin arkaluontoisen menoerän.”

Kirjeensä alussa Hanell viittaa puolustuslaitoksen alkuaikoina kohtaamiin ennakkoluuloihin ja arvosteluihin ennen kuin se pääsi nauttimaan kansanarmeijan kaikkien suosion ja luottamuksen. Hän koki, että samanlaiset vaikeudet ovat myös tilapäisluonteisella linnoitusorganisaatiolla voitettavanaan. Ne Hanell näki peruna ”vallitustöiden” ajoilta,  osaksi aiheellisina osaksi ennakkoluuloihin perustuvina epäilyinä ja arvosteluina.

”Itsekkyys ja etuilu ovat vahingollisia; yhteisvastuu s.o. kunkin yksityisen vastuuntunto kokonaisuudesta muodostakoon vankan pohjan työllemme, jonka ihanteellinen puoli: ”rajojemme turvaaminen linnoituslaitteilla” ei saa koskaan häipyä silmiemme edestä.”

Kirjeessään Hanell tähdentää myös asioiden nopeaa ja viivyttelemätöntä hoitamista.

”Aika on linnoittamistöissä ratkaiseva tekijä. Tehtävää, mikä hyvällä tahdolla voidaan suorittaa viivyttelemättä tänään, ei ole lykättävä huomiseen, jolloin se mahdollisesti unohtuu tai myöhästyy.”

Edellä mainittuihin Hanellin esille ottamiin asioihin ei tämän blogin kirjoittajalla ole mitään lisättävää tai huomautettavaa. Viisasta, yhä kantavaa puhetta!tiistai 22. syyskuuta 2015

Palautekysely Salpavaelluksesta

Reserviläisliitto yhteistyössä Salpavaelluksen kanssa toimeenpanee palautekyselyn viime kesän Salpavaelluksesta. Salpavaelluksesta laatuaan ensimmäinen palautekysely lähetetään kuluvalla viikolla niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka ilmoittautumisten yhteydessä järjestäjien tietoon tulivat.

Vaelluksen johtaja Antti Pakkanen tähdentää, että ne jotka ilmoittivat samalla kertaa useamman henkilön vaellukselle, jakaisivat kyselyn myös heille. Näin näiden ryhmien ja useamman hengen yhteisilmoittautumisten kautta saataisiin vastauspohjaa laajemmaksi maasto-oloissa toteutetusta tapahtumasta.

Kaiken kaikkiaan Pakkanen on iloinen, että vuoden 2015 vaelluksen suojelija Reserviläisliitto ”jälkihoitona”  tarjosi tapahtumalle kyselyn järjestämisen. Se antaa aivan varmasti pohjaa jo 22 kertaa järjestetyn vaelluksen edelleen kehittämiselle. Moniin asioihin järjestäjien silmät ovat sokeutuneet tai sokeutuvat.

Salpavaelluksen järjestäjät ovat yrittäneet koko ajan keksiä uutta ja parantaa järjestelyjä. Vapaaehtoistyössä aina joku asia jää vähemmälle huomiolle tai asian korjaaminen jopa unohtuu. Toisaalta oman rajoitteensa tuo raha. Osanottomaksu on haluttu pitää mahdollisimman alhaisena ja sillä tasolla, että pystytään maksamaan seuraavan vuoden tapahtuman käynnistämiskulut. Voittoa Salpavaellus ei tuota, eikä puolustusvoimien tuen saamiseksi saakaan tuottaa.

Kyselyn avulla uskotaan kuitenkin saatavan tietoon monta sellaista asiaa ja jopa niksiä, jolla Salpalinjaa voitaisin vaelluksen kautta esitellä entistä kiinnostavammin tai huollollisesti paremmin.

Kysely on lyhyt ja siihen on helppo vastata sanalla tai parilla tai vaikkapa laveamminkin, jos aihetta on. Vaikka ensi vuoden reitit ovat suuntaa-antavasti jo pantu työn alle, perusteltu palaute ehtii vaikuttamaan oikein hyvin jo vuoteen 2016.

Vastaamista Salpavaellus-tapahtuma kannustaa arpomalla vastaajien kesken kahdelle hengelle ilmaisen osallistumisen vaellukseen 2016 voittajan haluammalle reitille.

Kun kyselyn yhteenveto valmistuu, uutisoimme sen luonnollisesti vaelluksen nettisivuilla www.salpavaellus.net  ja sitä käsitellään varmasti myös tässä blogissa Salpalinjan salat!


keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Salpalinjan sanoma aina ajankohtainen

Salpalinja rakennettiin kiireelliseen tarpeeseen välirauhan aikana 1940 – 1941. Talvisodassa kesken jäänyt Neuvostoliiton Suomen valloitusyritys saattaisi jatkua nopeastikin. Jatkosodan aikana Salpalinjan tarve hellitti hetkeksi noustakseen kesällä 1944 entistäkin akuutimmaksi ja rakentamista jatkettiin. Osin nopeasti vanhentuneella Salpalinjalla ei kuitenkaan taisteltu; linnoitus on täyttänyt tehtävänsä parhaiten silloin kuin sitä ei ole tarvittu.

Kylmän sodan vuosina vanhentuneenakin Salpalinja jatkoi olemassa olollaan tehtäväänsä. Naapuri tiesi, että se oli edelleen Suomen pääpuoluslinja itään. Sen murskaaminen oli supervallalle tietysti aina mahdollista, mutta vastaisiko siitä saatu voitto tappioita. Ilmeisesti ei. Ei edes 1968, jolloin Tsekkoslovakian miehitys sai Neuvostoliiton joukot kolistelemaan itärajallamme ja panemaan Suomen armeijan ainakin jonkin asteiseen hälytystilaan. Liikekannallepanoon saakka ei menty.

Salpalinjasta vaiettiin Suomessa aina 1980-luvulle saakka. Tuon vuosikymmenen alkuun mennessä puolustusvoimat oli jo käytännössä luopunut Salpalinjasta itärajan puolustuksen lukkona. Virallisesti tuo päätös syntyi vasta 1990-luvun alussa, jolloin puolustusvoimatkin toi Salpa-aseman julkisuuteen.

Vuonna 1994 puolustusvoimat julkaisi ensimmäinen ja toistaiseksi viimeisen Salpalinjaa käsittelevän kirjansa, Salpa-asema – sodan monumentti, jonka virkatyönä silloin kokosivat evl Ilkka Länsivaara ja kapt Arvo Tolmunen. Onneksi kirjoja aiheesta, yksi ennen ja monia sen jälkeen, on tehty muin voimin.

Itärajan linnoituksen uusi tuleminen alkoi nimenomaan 1980-luvulla, kun ensin Virolahti 1980 ja sitten Miehikkälä 1987 aloittivat Salpalinjan esittelyn kohteissa, jotka nyt ovat arvostettuja sotahistoriallisia museoita. Joensuu tuli kuvioon vuonna 1995 museokohteena. On tuotava esiin, että Ylämaan Hostikalla lähdettiin linjan esittelyssä liikkeelle osin yksityisin voimin jo 1970-luvun alussa, mutta toiminta jäi passiiviseksi ja opastaulujen varaan. Luumäellä esittely alkoi puolustusvoimien alkusysäyksellä 1994.

Salpalinjan 1980- ja vielä 1990-luvun esittelykohteiden suurin kävijäryhmä oli sotiemme veteraanit ja ylipäätään sota-ajan aikuiset. Sen jälkeen museokohteisiin ja Salpalinjaa esitteleviin tilaisuuksiin ovat tiensä löytäneet sota-ajan lapset ja sodan jälkeen syntyneet sukupolvet. Ja heistä varsinkin ne, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat sodan eläneet joko rintamalla tai kotirintamalla.

Salpalinja sotateknisenä rakenteena ja monumenttina on edelleen huikea nähtävyys. Silti uskallan sanoa, että nykyhetkessä ja kauas tulevaisuuteen sitäkin tärkeämpi ja suurempi merkitys Salpalinjalla on aatteellisena, suomalaisen maanpuolustustahdon voimannäytteenä.Siksi sitä pitää esitellä ja pitää esillä.

Se oli koko kansan yhteinen uurastus ja panostus oman maan ja sen asukkaiden vapaan tulevaisuuden ja itsemääräämisoikeuden eteen. Silloin ei noustu barrikadeille banderollein vastustamaan sitä. Ei vaikka linnoituksen rakentamiseen käytetyllä rahalla ja työn vaatimalla voimalla olisi muuta hyvinvointia tehty huomattava määrä. Asiat pantiin tärkeysjärjestykseen.


Silloin empimättä tajuttiin, että mitä iloa on hetkellisestä hyvinvoinnista, jos kohta siitä joudutaan luopumaan kenties kokonaan tai altistutaan pitkäaikaiseen kurjuuteen. Salpalinja oli investointi tulevaisuuteen. Olisiko tuossa ajatuksessa jotain opiksi otettavaa ja muistettavaa myös tämän päivän Suomessa, tässä ja nyt? Jos on, Salpalinja on edelleen ajankohtainen!

perjantai 4. syyskuuta 2015

Salpavaellus 2016 suuntaviivat selvillä

Ensi vuoden Salpavaelluksen (1.-3.7.2016) päälinjat ovat selvillä. Ne lyötiin lukkoon eilen 3.9.-15 Virolahden Ravijoella Rantaharjussa Harjun Oppimiskeskuksen isännöimässä yhteistyöillassa. Paikalla oli paitsi vaelluksen johto-organisaatio, myös valtaosa tapahtuman vaellus- ja RUK –oppaista, yhteensä 25 henkeä.

Vaellusjohtaja Antti Pakkanen kertoi, että viime kesän vaelluksen suojelija Reserviläisliitto toimeenpanee kuluvan syyskuun aikana yhteistyössä Salpavaelluksen kanssa palautekyselyn viime vaelluksen osanottajille sikäli, kun heidän sähköpostiosoitteensa ovat tiedossa. Palaute ehtii oikein hyvin vaikuttaa vielä ensi kesän reittien yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja tapahtuman kulkuun.

23. Salpavaelluksen suojelijana on Suomen Rauhanturvaajaliitto. Suojelijan roolihan on ollut tukea vaelluksen tiedotusta ja markkinointia omilla kanavillaan ja antaa vaelluslogoon oma värinsä ja tunnuksensa. Suojelijan edustaja on perinteisesti ottanut vaeltajat vastaan tapahtuman päättävässä maanpuolustusjuhlassa ja pitänyt puheen. Näin suojelijan osuus teemoittuu varmaan nytkin tapahtuman sateenvarjona.

Suomen Rauhanturvaajaliitto on suomalaisten rauhanturvaajien veteraani- ja maanpuolustusjärjestö. Siihen kuuluu 31 lähinnä maakunnallista ja alueellista jäsenyhdistystä. Niissä on noin 6 500 henkilöjäsentä. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta ensimmäisten suomalaisten rauhanturvaajien lähdöstä maailmalle, silloin Suezille.

Edellä kerrottuun juhlavuoteen liittyen Salpavaelluksen pitkäaikainen yhteistyökumppani Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry järjestää Salpavaelluksen lipun alla ja osana vaelluskokonaisuutta yhtenä ”reittinä” kaikille rauhanturvaajille suunnatun ”Checkpoint Salpa” –tapahtuman. Se keskittyy Virolahden Ravijoella Harjun Oppimiskeskuksen tiloihin ja idylliseen kartanomaisemaan. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Majoitus järjestyy kesällä tyhjillään olevissa oppilasasuntoloissa.

Toiminnallinen ja monipuolinen rauhanturvapainotteinen ohjelma sisältää tietysti myös mahdollisuuden (velvollisuuden) tutustua Salpalinjaan muutaman kilometrin kierroksella. Rauhanturvaajat siirtyvät sitten sunnuntaina vaelluksen päättävään maanpuolustusjuhlaan Miehikkälän Salpalinja-museolle ja osallistuvat siellä kunniakäyntiin Rauhan rakentajat –muistomerkille.

Ja sitten vihdoin niihin varsinaisiin vaellusreitteihin.

Ensi kesän niin sanottu pitkä reitti (kahden yön yli) toteutetaan pääosin Luumäen, Lemin ja Lappeenrannan alueella. Reitin runkona on viime kesän Kivijärven kierros syvennettynä ja uusia näkökulmia esiin tuoden. Mielenkiintoisten kohteiden saaminen vaeltajien ulottuville vaatii siirtymäkuljetuksia, mutta reitin järjestäjät lupaavat kohteilla myös sopivasti patikkaliikuntaa.

Virolahden suunnalla palataan monien vuosien jälkeen vaelluksen alkujuurille. Reitti lähtee Pihlajan peltoaukeilta ja myötäilee Salpalinjaa aina Miehikkälän Salpalinja-museolle saakka. Yöpymistukikohta on Pyyhinlammella. Erityistä uutta on E 18 moottoritietyömaan myötä ”ihmisten ilmoille” nouseva Saarasjärven eteläpuolinen hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen korsukeskittymä.

Kolmas, patikointiosuudeltaan helpoin ja ajallisestikin lyhin reitti kieputtelee Salpalinja-museon kahtapuolen Kylmälän ja Härkämäen korsu- ja luolakohteilla. Reitti sopii hyvin myös maastossa liikkumaan pystyville lapsille. Ainakin alustavasti pohdittiin, että ”perhereitti” voisi alkaa vasta tapahtumaviikonlopun lauantaina puolilta päivin. Tällöin pitemmästäkään matkasta ei tarvitse lähteä Miehikkälään anivarhain. Yöpymistukikohtana on Säästöpirtti-rantasauna Salpalinja-museon läheisyydessä.

Keskustelua käytiin vaelluksen päättävän maanpuolustusjuhlan pitopaikasta, joka alusta saakka on ollut Miehikkälässä sen keskeisen sijaintinsa takia. Vaelluksen uusi tuleminen, kävijämäärien selkeä kasvu on nostanut ajatuksen komean mp-juhlan kierrättämisestä vuoroin myös muissa vaellusalueen kunnissa. Ensimmäisinä esiin nousivat Virolahden Harju ja Luumäen Kotkaniemi. Molempiin löytyvät vahvat historialliset perusteet.

Vielä ainakin siis 2016 vaelluksen päätöstilaisuus pidetään yhteistyössä Salpalinja-museon kanssa Miehikkälässä. Juhlan kierrätyksen etuja ja haittoja päätettiin vielä haudutella ja miettiä asiaa vuoden kahden päästä uudelleen.

Näin siis tässä vaiheessa Salpavaelluksen suurten linjojen osalta. Kun reittien suunnitelmat tarkentuvat kuluvan syksyn aikana, palataan asiaan.torstai 20. elokuuta 2015

Salpalinja Virolahdella vastasi kehitykseen

Virolahden Bunkkerimuseon elokuinen esitelmäsarja havainnollisti Salpalinjan puolustusta rantamaalla mielenkiintoisella tavalla. Minä sain kunnian pohjustaa tietopakettia kertomalla yleisesti syyt Salpalinjan rakentamiseen, itse rakentamisen ja rakenteet sekä merkityksen. Sitten Erkki Rikkola kävi läpi varautumisen taisteluun välirauhan jälkeen ja vihdoin Juha Kilpeläinen kovasti muuttuneen / kehittyneen tilanteen 1944. Kaikki amatöörien, harrastajien voimin!

Rantamaan puolustaminen Virolahdella keskittyy luonnollisesti silloiseen ainoaan itä-länsi -suuntaiseen pääväylään, mutkaiseen suureen rantatiehen, nykyiseen museotiehen tai matkailutuotenimenä Kuninkaan tiehen.

Salpalinja on yhtenäinen Suomenlahden ja Luumäen Kivijärven välillä. Erityisesti se on sitä Virolahdella oltiinpa sitten keskellä Ravijoen kylää, läpäistiinpä Pihlajaa tai mentiinpä Säkäjärven läpi kohti Miehikkälää tai oltiinpa kylien välisissä metsissä. Pienintäkään viholliselle sopivaa etenemisuraa ei oltu unohdettu.

Salpalinjaa on moitittu syvyyden puutteesta. On totta, että kestolaitteiden osalta linnoituksessa oli välirauhan aikana vain pääasema ja sen takana Hamina-Taavetti tukilinja. Virolahdella lähisyvyyttä löytyy vain Ravijoelta edellä mainitun rantatien suunnassa. Mutta kenttälinnoitettua syvyyttä on sitäkin enemmän ja nimenomaan pääaseman etupuolella, siis mahdollisen vihollisen tulosuunnassa.

Rantamaantien poikki kulkee kaikkiaan viisi kenttälinnoitettua viivästystasaa, jotka valtaosaltaan kaivoi ja rakensi välirauhan aikana alueella puolustuksessa ollut 4. prikaati, joka jatkosodan alettua muuttui 4 divisioonaksi.

Viivästyslinjojen rakentaminen oli tehty kuluttamaan vihollista ”hallitusti” ennen ratkaisutaistelua linnoitetussa pääasemassa. Samalla annettiin aikaa valmistautua taisteluun linnoituksessa. Tämä siis jo välirauhan aikana 1940-41.

Silti jo välirauhan aikana hyväksi havaittu periaate unohdettiin jatkosodassa pysäyttämällä eturintama ja tekemällä pääasema Valkeasaaressa täysin vihollisen hirvittävän ja murskaavan tulivoiman armoille. Sen puna-armeija valmisteli ja toteutti kaikessa rauhassa sitten kesäkuussa 1944 omista asemistaan. Kun Suomen puolustuksen etulinja oli murskattu, se saatiin ryhtiin vasta noin sata kilometriä lännenpänä VKT-asemassa.

Salpalinjaksi nimetyn linnoituksen silloin modernit aseet ja osin myös rakenteet vanhentuivat kolmessa vuodessa. Aseiden ja taistelumenetelmien kehitys oli sodassa huippunopeaa. Se mikä toimi vielä 1941, oli 1944 jo tehotonta. Tästä esimerkkinä ovat kestolaitteiden panssarintorjunta-aseet ja osittain myös panssariesteiden rakenne ja sijoittuminen puolustuksen taisteluasemiin nähden. Sotilasjohto yritti parhaansa mukaan vastata kehitykseen sitä mukaan kuin siihen perusteita löytyi.

Samaan aikaan kun vielä Viipuri-Kuparsaari-Taipale –asemassa käytiin ratkaisutaisteluja, aloitettiin jo Vaalimaan oikaisuaseman rakentaminen selvästi välirauhan aikana rakennetun pääaseman eteen. Jo heti oli selvää, että Vaalimaalle rakennetaan uutta pääasemaa. Talvisodan jälkeen se ei ollut vielä mahdollista rajan läheisyyden takia. Näin vanha pääasema jäisi ja jäi osaksi puolustusaseman syvyyttä rantamaalla.

Vaalimaalle rakennettiin itse asiassa kanta puolustuslinjaa, etuasemaa ja 2-3 kilometriä sen taakse Pajulahden tukilinjaa. Lisäksi rantatien suunnassa etuasemaan ehdittiin rakentaa myös lähisyvyyttä. Sen sijaan muilta osin etuaseman taakse kaavailtu tukilinja ennen Pajulahden linjaa jäi viivaksi kartalla.

Vaalimaan oikaisu molemmilla tasoilla rakentuu kestolaitteiden osalta teräsbetonista valettuihin pallokorsuihin (n. 160 kappaletta) ja kymmenkuntaan kevyen luokan teräsbetonikorsuun. Kallioisissa maaston kohdissa ei kaihdettu louhintaa taisteluhautojen ja kenttälinnoitettujen korsujen rakentamisessa. Vaalimaalla oli enimmillään noin 7000 miestä oikaisun linnoitustöissä.

Kun elokuun alussa 1944 Suomen puolustus oli vakiintunut taipuneeseen VKT-asemaan, aloitettiin suunnittelu ja osin työtkin Vilajoki-Saimaa –linjalla. Tämä siksi, että silloisen puolustuksen ja Salpa-aseman väli oli liian pitkä. Rauhan tulo kuukautta myöhemmin muutti jälleen kaiken ja VS-linja jäi alkutekijöihinsä.

Rauhan tultua ja rajan palattua Vaalimaan kylän reunaan Suomen puolustuksen pääasema vedettiin Vaalimaalta takaisin välirauhan aikana rakennettuun pääasemaan Ravijoen-Pihlajan ja Säkäjärven tasalle. Siinä se pysyi koko kylmän sodan ajan, vaikka rauhan aikana asiasta ei meteliä pidettykään.


Kaiken kaikkiaan Bunkkerimuseon luentosarja antoi hyvin ymmärrettävän kuvan siitä, mitä Virolahdella viime sotien aikana tehtiin. Kiitos!

maanantai 10. elokuuta 2015

Salpalinjassa ei valtatien mentävää reikää

Salpalinjan kestävyyttä ei koskaan taisteluissa koeteltu. Siitä ei vihollinen läpi päässyt, ei päässyt edes yrittämään. Sotiemme veteraanit pysäyttivät vihollisen pyrkimykset jo selvästi ennen viimeistä lukkoa, Suomen Salpaa.

Parhaillaan ovat työt alkamassa kahdella uudella tielinjalla Salpalinjan vahvimmalla osuudella Suomenlahden ja Kivijärven välillä. Luumäellä uusi tie tulee nykyisen kuutostien eteläpuolelle. Salpalinjan pääaseman linjaus leikkaa Askolan kohdalla Vainikkalan radan vieressä. Virolahdella taas uusi moottoritie tulee nykyisen seiskatien pohjoispuolelle koko pituudeltaan uuteen paikkaan Haminan ja Vaalimaan välillä.

Kyseiset tiehankkeet osoittavat, että Salpalinja on ainakin painopistesuunnissa niin tiheä, että edes nykyaikaisia maanteitä ei saada vedettyä sen läpi, etteikö kestolaittesiin jouduttaisi puuttumaan.

Mutta joudutaanko todella? Minulla ei ole tätä kirjoitettaessa käsillä tarkkoja tiesuunnitelmia (netissä on varmaan, kun osaisi etsiä ja suunnitelmia lukea), joten en pysty tarkkaa tilannetta kertomaan. Aloitetaan Virolahdelta.

Uusi moottoritie puhkaisee Salpalinjan pääaseman Saarasjärven tasalla. On annettava suunnittelijoille tunnustus, että jo heillä on ollut hyvä tarkoitus säästää Salpalinjan rakenteet. Esimerkiksi kivieste ylitetään sillalla ja se tulee hienosti ohikulkijoiden näkyviin.

Saarasjärven liittymän kohdalla, josta muuten sitten kurvataan esimerkiksi Bunkkerimuseolle, on yksi järeä majoituskorsu jäämässä liittymärampin alle. Asiaa on tietääkseni selvitetty, että kyseinen teräsbetonikorsu olisi säästettävissä siirtämällä rampin alkua muutamalla kymmenellä metrillä. En tiedä, onko asiassa päästy lopulliseen ratkaisuun.

Vaalimaan oikaisuaseman, joka muodostuu Vaalimaan halki menevästä etuasemasta ja 2-3 kilometriä taaempana olevasta Pajulahden tukilinjasta, moottoritie puhkaisee siis kahdesta kohtaa.Ymmärtääkseni varmuudella on tien alle jäämässä kestolaitteista vain yksi pallokorsu. Suunnitelmia sen pelastamiseksi ja ”uusiokäytöstä” on olemassa. Enempää en pysty nyt asiaa valaisemaan.

Ja sitten Luumäellä keskikaidetieksi rakennettava paljon puhuttu ja kaivattu kuutostien parannus on jo myös edennyt tielinjauksen hakkuuseen. Se on paljastanut, että ainakin yksi järeä teräsbetonikorsu on jäämässä osin tai kokonaan tien alle ja pari muuta on sillä hilkulla. Korsujen katot on kaivettu jo näkyviin. Rako on ahdas ja tien suunnittelijoilla ei ole ollut juurikaan vaihtoehtoja.

Näillä tiedoin en lähde tuomitsemaan tiesuunnittelijoiden halua säästää Salpalinjaa ohikulkijoiden nähtäväksi muistutuksena suomalaisesta maanpuolustustahdosta. Mutta nyt kun rakentaminen on vasta käynnistymässä, on tietenkin vielä teoriassa mahdollisuus tapauskohtaisesti suunnittelijoiden ja rakentajien neuvotella, millä tavalla mahdollisimman vähin ”museaalisin” vaurioin voitaisiin Salpalinja läpäistä.

Jokainen kestolaite on maksanut aikanaan huikean summan yhteiskunnan rahaa. Kysymys nyt ei ole siitä, etteikö Salpalinjaan jäisi riittävästi edustavia kestorakenteita jälkipolvien ihmeteltäväksi. Kysymys on siitä, että juuri ne rakenteet, jotka hyvällä tahdolla voitaisiin ”kaivaa” osaksi tienvarsimaisemaa ohikulkijoiden nähtäville ovat ratkaisevia. Ne säästettyinä olisivat nähtävissä ja siten tekisivät sitä samaa tehtävää kuin tämä blogikin omalla vaatimattomalla tavallaan: kertoisivat olemassaolollaan suomalaisten maanpuolustuksen eteen tehdystä työstä.

Nimittäin siellä tienvarren ulkopuolella kauempana pusikoiden ja metsän sisään jäävät linnoitusrakenteet eivät näkymättöminä edellä mainittua tehtävää pysty tekemään. Ja onhan selvää, että työllä ja tuskalla rakennetut linnoitteet näkyvillä tien varressa kertovat myös suomalaisesta perinteiden arvostuksesta. Se on kunniaksi niin tielinjan suunnittelijoille kuin suunnitelman toteuttaville rakentajille.


Eli juttuni sanoma on, että paikalliset vaikuttajat ja Salpalinjan asiantuntijat, ottakaa vielä kerran yhteyttä vaikkapa suoraan paikalla oleviin tai tuleviin rakentajiin ja keskustelkaa hyvässä yhteistyön hengessä, voidaanko jotakin vielä tehdä tai suunnitelmia käytännössä muutamalla metrillä muuttaa. Vielä siihen on tai voi olla aikaa, kohta ei enää ole. 

maanantai 27. heinäkuuta 2015

Liikkuminen Salpalinjassa aina omalla vastuulla

Valtionvarainministeriön piikkiin Salpalinjaa nykyisin hallinnoiva ja hoitava Senaattikiinteistöt on aktivoitunut kuluvana kesänä. Se on rajoitellut liikkumista Salpalinjan linnoitteissa myös kaakonkulmalla lähinnä sulkemalla laudoin sisäänpääsyjä ja varoitellut vaaroista tauluin muistuttamalla, että liikkuminen kohteissa on kulkijan omalla vastuulla. Tarkoitus on hyvä. Sillä yritetään vähentää vahinkoja ja rakenteiden omistajan mahdollisia korvausvelvoitteita. Vara on viisautta eikä vahingon enne!

Kesti siis 75 vuotta, että Salpalinja tässä mielessä tunnustetaan ja paljastetaan varoitustauluin vaaran paikaksi. Pitää muistaa, että sehän rakennettiin nimenomaan vaaran paikaksi viholliselle ja turvaksi omille ilman, että siitä tarvitsee plakaatein tulijalle ja käyttäjälle kertoa. Salpalinja oli salainen, se oli sotasalaisuus.

Meille Salpalinjassa liikkujille on ollut itsestään selvyys, että linnoituksessa liikutaan omalla vastuulla.

Senaattikiinteistöjen logiikalla jokamiehen oikeudella kenen tahansa mailla liikkuessa tapahtunut vahinko, risun puhkaisema silmä, ampiaisen pisto, kompastuminen kantoon tai juureen ja jalan nyrjähdys, liukastuminen avokalliolla ja pään lyöminen kiveen tai tipahtaminen jyrkänteeltä ja niskojen taittaminen, olisi kyseisen maanomistajan aiheuttama vahinko. Sen korvausvelvollisuus olisi maanomistajalla! Ei, eihän se noin voi olla!

Olen kuluvanakin viikonloppuna haltioituneena seurannut facebookista Salpavaeltajat-ryhmässä raportoituja harrastajien tutkimus- ja paikalliskulttuurin tallentamismatkoja Salpalinjan linnoitteisiin niin valmiiksi rakennetuissa kohteissa kuin keskeneräisissä linnoitteissa. Ei voi kuin ihmetellä sitä voimaa ja halua kunnioittaa ja tuoda esiin viime sotien aikaisten sukupolvien tekemää työtä, jota näiden harrastajien pyyteetön tekeminen juuri osoittaa.

Kuka hullu koluaisi kivikkoisia ryteikköjä ja jopa liki kymmenen metriä syvissä kaivannoissa ilman vahvaa uskoa, että nykysukupolvien on hyvä tietää, mitä vaaran vuosina tehtiin. Tai kuka hullu tuo satojen kilometrien takaa tienvarteen vaijeritaljan kääntääkseen kolmen tonnin estekiveä ja varmistaakseen, että ko. kivi on viime talvena löydetyn valokuvan osoittamasta tiesulusta. Ei kukaan, ei kukaan tietämättä ja tiedostamatta, että hän tekee sen omalla vastuulla ja kenties itse hankkimalla vapaa-ajan vakuutusturvallaan.

En tuomitse Senaatin asettamia varoitustauluja paikoissa, jossa ihmiset ovat pitkälti edellä kerrotun kaltaisen harrastustoiminnan innostamina alkaneet liikkua. Sen sijaan korsujen sisäänmenojen sulkeminen vie ja poistaa mennessään yhden Salpalinjaan tutustumisen olennaisen elementin, jännityksen, elämyksen, mitähän siellä pimeässä on.

Kaduilla ihmisiä liukastuu ja kaatuu talvella kaikista varoituksista huolimatta aina ja paljon joka vuosi. Salpalinjaa tutkineiden harrastajien en ole kuullut aiheuttaneen itselleen ainakaan vakavia vahinkoja; pienet naarmut tai isot mustelmat on otettu opiksi ja ojennukseksi seuraavaan kertaan. Tarkoitan, että Salpalinjan linnoitteita tutkivat harrastajat osaavat varoa ja varautua. Jos korsun kattolankutus on lahonneena putoamassa niskaan tai korsussa on vettä yli saappaan varren, niin en minä ainakaan sisälle mene!

Ja taas Salpalinjasta innostuneiden ensikertalaisten en usko ensimmäisenä pyrkivän ilman taskulamppua syvimpien korpien pimeimpiin onkaloihin. He aloittavat absoluuttisen turvallisista (onko niitä?) museokohteista, tai osallistuvat opastettuihin retkiin, vaikkapa Salpavaellukselle. Jos joku tahallaan haluaa itseään vahingoittaa Salpalinjassa, siihen löytyy aina paikka ja mahdollisuus.

Salpalinja on suomalaisten verovaroin omaksi turvaakseen rakentama puolustuslinnoitus. Se heijastaa vielä satoja, satoja vuosia suomalaisten viime sotien aikaista maanpuolustustahtoa. Tuon monumentin dokumentointi, taltiointi ja tiedon siirtäminen tuleville sukupolville on vielä pahasti kesken. Paljon on tehty, mutta paljon on tekemättä. Ja sitä tekemätöntä työtä harrastajat osaltaan vapaa-ajallaan ja omin kustannuksin täyttävät. Sen vuoksi heillekin olisi suotava siihen mahdollisuus. Uskon, että Senaattikiinteistöt ottaa tämänkin puolen huomioon tavalla tai toisella.

Positiivista Senaatin aktiivisuudessa on se niin kuin tässä kirjoituksessani jo vähän viittasinkin, että myös Salpalinjan omistaja, valtio, Senaatin kautta tunnustaa Salpalinjan kiinnostavuuden ja vetovoiman!

Vaikka Salpalinja ei enää nykypäivän sodankäyntiin sellaisenaan sovellukaan, on sen merkitys suomalaisille aatteellisena aseena mitä merkittävin! Siksi sitä kannattaa ja pitää esitellä yhä uusille sukupolville!

Pyydän kommentoimaan aihetta puolesta ja vastaan! Klikkaa tässä alla kommentteja –linkkiä.