Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

maanantai 25. helmikuuta 2013

Salpalinja ja valvontakomissio

Liittoutuneiden valvontakomissio, joka käytännössä oli yhtä kuin Neuvostoliiton valvontakomissio, tuli maahan 3-4 päivää 19.9.1944 solmitun rauhan jälkeen. Ensi töikseen valvontakomissio meni Mikkeliin päämajaan ja ensimmäisten asiakirjojen joukossa sitä kiinnosti Salpalinjan kartat. Eversti Valo Nihtilä kertoi venäläisille, että kartat ovat linnoitustoimistossa Myllykoskella.

Seuraavana päivänä majuri Reino Lukkari soittaa Myllykoskelta päämajaan Nihtilälle ja sanoo niiden olevan täällä ja kysyvän, pitääkö kartat antaa. Nihtilän kerrotaan vastanneen: "Anna pois, kun niille pitää antaa paljon muutakin. Ei niiden kanssa kannata rähjätä."  (lähde Pohjois-Kymenlaakson asehistoriallinen yhdistys, artikkeli nettisivuilla Valo Nihtilästä, http://www.pkymasehist.fi/valo_nihtila.html)

Valvontakomission pikainen kiinnostus Salpa-asemaan heijastelee sen tärkeää merkitystä ja pelotetta Neuvostoliitolle. Nihtilän karttojen luovutuspäätöksen myötä Moskovalla oli täysin tarkka kuva, siitä mitä ja missä Salpalinja oli. Varmasti asiakirjojen luovutus lisäsi NL:n tietoa Salpalinjasta, mutta tiedustelutietoa sillä oli varmasti yllin kyllin jo ennen rauhansopimusta. Eli mitään valtavaa katastrofia ei enää yksityiskohtien luovuttamisesta koitunut.

Salpa-aseman rakenteet olivat ja pysyivät toimintakuntoisina itärajalla Suomen puolella. Mitään yllätysmomenttia ei tiedon myötä menetetty. Ohto Mannisen lähteiden mukaan Neuvostoliitto otti jo syksyllä 1940 Suomen hyökkäyssuunnitelmiaan talvisodan jäljiltä uudistaessaan huomioon Salpalinjan, vaikka sen rakentaminen oli vasta alkutekijöissään.

Valtakomission upseeridelegaatio teki tarkastuksia Salpalinjaan syksyllä 1944 ja keväällä 1945. Toinen kierros tehtiin kenraaliluutnantti evp Heikki Koskelon mukaan linnoituksen eteläpäässä Virolahden - Lappeenrannan ja Raikuun välillä vielä toukokuussa 1946.

Syyskesästä 1945 liittoutuneiden ulkoministereiden kokouksessa venäläiset vaativat Salpalinjan linnoitteiden räjäyttämistä. Tähän eivät muut voittajavaltiot enää suostuneet; Neuvostoliiton ja Stalinin meininki oli niillekin alkanut jo valjeta.

Kuusamossahan neuvostojoukot miehittivät Suomea syys-marraskuussa 1944 ja lähtiessään räjäyttivät Salpalinjan teräsbetonikorsuja 20-30 kappaletta tuusannuuskaksi. Se oli tavallaan alku aikeelle tuhota koko suomalaisten kantalinnoitettu puolustusasema. Näin ei siis onneksi tapahtunut.

Olen jossain yhteydessä (en muista missä) kuullut, että yksi syy Salpalinjan räjäyttämisestä luopumiseen oli sen työläys ja ennen kaikkea ympäristölle aiheutuvat vahingot, ainakin asutuksen ja rakennetun ympäristön keskellä.

Joka tapauksessa yhdessä asekätkennän ja valtaosaltaan ehjäksi jääneen Salpa-aseman myötä suomalaiset viestittivät itänaapurille yksiselitteisesti, että Suomea kannattaa lähestyä vain rauhanomaisin elkein.

No, kotikommunistimme tekivät kaikkensa valmistellakseen rauhanomaista yhteiskuntajärjestelmän muutosta ja sen jälkeen YYA-sopimuksen hengessä pyyntöä puolustuksellisesta yhteistyöstä. Onneksi SKDL:n poliittinen voima ei siihen koskaan riittänyt ja Suomi sai länsimaana kehittyä yhdeksi maailman kehittyneimmäksi hyvinvointivaltioksi. Itäblokki tulee meitä vähintään sen 50 vuotta perässä.

Ja tähän lopuksi lainaus Salpalinjan perinneyhdistyksen sivuilta (http://www.salpaperinne.fi/):

Neuvostokenraali vierailulla Salpalinjalla 50-luvulla:
“Onni, että emme joutuneet hyökkäämään tätä vastaan”

maanantai 18. helmikuuta 2013

Wolf H. Halstin ajatuksia ennen ja jälkeen sodan

”Nykyaikaiset linnakkeet muodostavat vyöhykkeitä. Näillä vyöhykkeillä on erilaisia linnakkeita vierekkäin ja peräkkäin. Linnakkeet ovat pieniä, yhdistettyjä  rautabetoni-panssarirakenteita. Linnakkeiden aseistuksen muodostavat konekiväärit, hyökkäysvaununtorjunta-aseet ja pikatykit, jotka tulellaan hallitsevat välimaastoa ja naapurilinnakkeiden edustaa. Vyöhykkeen eteen rakennetaan hyökkäysvaunu- ja piikkilankaesteitä, jotka ovat tulella hallittavissa.

Kukin linnake kestää raskaankin tykin täysosuman. Kenttätykistön tuli ei mahda niille mitään. Aukon murtamiseksi tällaiseen vyöhykkeeseen tarvitaan siis suuret määrät raskainta tykistöä, vielä suuremmat määrät ammuksia ja aikaa, aikaa ja vielä kerran aikaa.”

Edellä olevat kaksi kappaletta ovat suora lainaus Wolf H. Halstin vuonna 1938 kirjoittamasta ja syksyllä 1939 julkaistusta kirjasta Suomen puolustaminen. Siitä Otava otti uusintapainoksen vuonna 2006. Halsti oli kirjaa kirjoittaessaan ”vain” kapteeni. Hänen monet erittäin oikeaan osuneet ajatukset Suomen puolustamisesta jäivät kai juuri siksi huomioon ottamatta. Vaikkakin sotaväen johto Halstin ajatukset hyväksyikin, ei kirja ehtinyt vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, siihen joka puolustusmäärärahoja jakoi.

Linnoittamista kirjassa käsitellään varsin vähän, mutta sitäkin painokkaammin. Halsti jatkaa ajatuksiaan:

”Koko puolustus siirretään siis hyvin suojattujen koneiden suoritettavaksi. Ihmisiä käytetään sen verran kuin koneiden hoitaminen välttämättä vaatii. Näin vapautuvat joukot pidetään vyöhykkeen takana liikkuvina reserveinä. Jos vihollinen suurin uhrein pystyisi murtautumaan vyöhykkeen läpi, torjuvat reservit sen.

Tällaisen vyöhykkeen rakentaminen Kannakselle vähentäisi ikävien sattumien mahdollisuuden inhimillisesti katsottuna nollaan. Mikään mahti maailmassa ei pystyisi muutamissa päivissä eikä viikoissakaan sitä murtamaan. Kannas pysyisi varmasti hallussamme.”

Tämän jälkeen Halsti puhuu siitä, että linnoitusvyöhyke on sijoitteva sen verran kauas rajasta, että se ehditään ajoissa miehittää.  Vähin voimin hallussa pidettävä linnoitus olisi siksikin tärkeä, että se pitäisi pintansa päävoimien tuloon saakka, joka saattaisi viivästyä vihollisen rautatiepommitusten vuoksi. (Talvisodan allahan tätä ongelmaa ei ollut, kun kenttäarmeija keskitettiin rajalle jo rauhan aikana, ylimääräisten harjoitusten varjolla. Mannerheim-linja ei ollut viimeisintä uutta. Sitä tehtiin jo 20-luvun alussa ja useaan otteeseen aina sodan kynnykselle asti. Sivustatuli osin puuttui, samoin syvyyttä ja betonivahvuudet olivat liian heikkoja.)

Halsti myöntää, että linnoitus maksaisi, mutta kansan taloudellista kantokykyä se ei kuitenkaan ylittäisi. Hän toteaa myös, että vahva linnoitus antaisi ylivoimaa vastaan taistelevalle kansalle ja sen päävoimien kaikille liikkeille lujan selkänojan.

”Lopuksi se olisi suorastaan hyökkäystä ehkäisevä tekijä, puolueettomuusasennettamme lujittava. Mitä kalliimmaksi hyökkäys tulee, mitä pienemmät mahdollisuudet nopean ja helpon menestyksen saavuttamiseksi ovat, sitä luultavampaa on, että se jää kokonaan suorittamatta. Kaiken kaikkiaan tässä on kysymys ensiluokkaisen tärkeästä asiasta. Kansamme näinä päivinä niin selvästi ilvenevä vaisto on epäilemättä naulan kantaan osuva.”

Näin siis Wolf H. Halsti vuonna 1938. Talvisodan päiväkirjassaan, jonka käsikirjoituksen hän teki heti tuoreltaan sodan jälkeen, hän kirjoittaa innostavasti ja osittain katkerana siitä, että hänenkin  ajatuksensa osuivat kuuroille korville:

”Työhön! Se on meidänkin tehtävämme. Sen olemme velkaa kaatuneillemme, raajarikkoisiksi tulleille, leskille ja orvoille, koko kansallemme ja sen uudelle työlle. Meilläkin on sarkamme kynnettävänä! Ja niin marssimme ulos maastoon karttoinemme, mittaunauhoinemme, hakkuinemme, kirveinemme ja lapioinemme. Marsimme rakentamaan sellaisen muurin, että kun sen harjalla seisoo uusi Suomen mies tukeva käsi konekiväärin kahvassa, jokainen tulija lyö siihen päänsä puhki. Se on päämäärämme, ja nyt sen toteutamme. Se nousee tahdostamme, ja tällä kertaa tahto menee perille vaikka läpi harmaan kiven. Toista kertaa ei suomalaista teurasteta suojattomana tykkituleen eikä ruhjota hyökkäysvaunujen alle! Kaksikymmentätuhatta veljeä on uhrattu fraasien ja humanistisen haaveilun alttarille, kokonainen vuosikerta Suomen miehiä. Se ei toistu! Nyt on Suomen kansa saava sen, minkä se tarvitsee uuden työnsä ja elämänsä suojaksi.”

Edellinen siis Halstin tekstiä. Hän oli aloittamassa Salpalinjan rakentamista Luumäellä olleessaan 5. Divisioonan huoltopäällikkönä.

Minusta tuntuu, että nuo Halstin näkemykset ennen ja jälkeen talvisodan ovat edelleen täysin kestäviä, kaukaa viisaita.

 

 

 

 

 

maanantai 11. helmikuuta 2013

Saimaan vesistö ja teiden suunnat sulkuun

Itärajan linnoittamissuunnitelmassa yhtenäiseksi käsketyn Suomenlahden ja Kivijärven välisen kannaksen jälkeen pohjoiseen aina Pieliselle asti linnoituksen puolustus nojautui vahvasti vesistöjen käyttöön. Karkeasti sanoen Suur-Saimaan vesistö oli tarkoitus sulkea tykistön tulella. Tärkeimpiin saariin ja maakapeikkoihin rakennettiin tietysti myös muita linnoituslaitteita. Työt jäivät suurelta osin kesken.

Salpa-aseman puolustusta tukemaan koko itärajan matkalle perustettiin Laatokan meripuolustuksen jatkeeksi uusi aselaji, linnoitustykistö.

Osa Laatokan rannikkotykeistä käskettiin merivoimille. Maavoimien alaisuuteen tullut linnoitustykistö oli eräänlainen rannikkotykistön ja kenttätykistön välimuoto. Sen kalusto oli vanhaa. Järeille aseille tehtiin kestolinnoitetut kiinteät asemat ja liikkuvalle kalustolle kenttälinnoitetut asemat. Saimaan ja Pielisen vesistöalueen puolustuskin katsottiin luonteeltaan selvästi maasodaksi eikä merenrannikon puolustukseksi.

Jossain vaiheessa oli esillä, että Suur-Saimaan järvialue voisi houkutella vihollista käyttämään sulanveden aikana nopeita aluksia ja talvella panssarimuodostelmia. Siksi tykistön olisi varauduttava liikkuvien maalien ammuntaan rannikkotykistön tapaan. Tätä varten olisi tarvittu tulenjohtotorneja vähintään kahdeksan kappaletta, mutta koska ne jäivät rakentamatta, tuskin liikkuvaan maaliin ampuminen oli ainakaan jatkuvan etäisyyden ja suunnan mittauksen osalta mahdollista. Liikkuvien maalien torjunta olisi siten hoidettu sulkutulella.

Vesistöjen rikkoman Kivijärven ja Pielisen välissä harvoja ”kuivin jaloin” läpäistäviä alueita oli Rutolan kannas Lappeenrannan länsipuolella. Se linnoitettiin varsin vahvaksi muistaen erityisesti kesällä 1944 pääaseman taakse rakennettu ja puolustukseen syvyyttä tällä suunnalla antanut pallokorsulinja Iitiän tasalle.

Pieliseltä Sallaan ja edelleen aina Jäämerelle saakka itärajan linnoitussuunnitelma keskittyi tärkeimpien itä-länsi suuntaisten teiden katkaisemiseen kenttälinnoitetuin tukikohdin. Rakennetuista betonilaitteista, teräsbetonikorsut ja pesäkkeet, valtaosa, reilut 90 prosenttia, sijaitsee Suomenlahden ja Saimaan välillä. Siitä pohjoiseen betonilaitteita ehdittiin saada valmiiksi vain muutamia kymmeniä.

On tietenkin ymmärrettävää, että pitkällä itärajalla ja suurilla erämaa-alueilla ei ollut mitään järkeä tehdä yhtenäistä linnoitusta. Moottoroitu suurarmeija tarvitsee hyökkäykseen ja varsinkin sen huoltamiseen aina tieverkon, johon tukeutua. Se saneli puolustajalle helposti, mitkä maastonkohdat oli viisasta linnoittaa ja missä erämaaluonto oli este jo sinänsä.

Vaikka Salpalinja ei siis fyysisesti ole yhtenäinen koko itärajan osalla, oli se sitä käytännössä juuri edelliseen kappaleeseen viitaten. Ja jos naapuri olisi lähtenyt puhkomaan metsiin uusia hyökkäysuria, olisi tuonkin ajan tiedustelumenetelmillä sellaiset havaittu ja päästy ajoissa vastatoimiin.

Kaiken kaikkiaan jatkosota osoitti, että Salpalinjan pääpainopisteet olivat ennakoitu oikein. Stalin yritti pääjoukoillaan läpimurtoa ja etenemistä Helsinkiin suorinta tietä Karjalan kannaksen suunnasta. Vastassa olisi ollut Salpalinjan vahvin osa Virolahdelta Luumäelle. Laatokan pohjoisrannan kautta tapahtuneen hyökkäyksen tarkoitus oli päästä Karjalan kannasta puolustavien suomalaisten selustaan ja sieltä kohti länttä. Vastassa täällä olisi ollut Suur-Saimaan vesistö ja Salpalinjan linnoitustykistö. Ja mikä tärkeintä joka paikassa olisi ollut vastassa taistelutahtoinen ja isänmaataan puolustava suomalainen sotilas.

maanantai 4. helmikuuta 2013

Yhtenäinen Suomenlahden ja Kivijärven välillä

Salpalinja käskettiin rakentaa yhtenäiseksi Suomenlahden ja Kivijärven välillä, Virolahdelta Luumäelle. Tämä aluehan on suoraan Karjalan kannaksen jatkeella ajatellen Stalinin joukkojen suorinta tietä Helsinkiin. Sitä ylipäällikkö Mannerheim piti vaarallisimpana ja siten linnoittamisen osalta kaikken tärkeimpänä suuntana. Tunnettuahan oli, että Puna-armeijan aiottu kahden viikon ”paraatimarssi” Helsinkiin tyssäsi talvisotaan ja tavoite Suomen valtaamisesta jäi kesken; uuden yrityksen uhka jäi ilmaan.

Linnoituksen yhtenäisyys näkyy kiviesteessä, taistelu- ja yhteyshautanauhana sekä myös konekiväärien yhtenäisenä maanpinnan myötäisenä tuliverkkona.

Vaikkakin Salpalinjan järeistä teräsbetonikorsuista valtaosa sijoittuu pääaseman yhtenäiselle osalle, ne eivät yksin muodosta yhtenäistä tuliverkkoa. Esimerkiksi Miehikkälässä Ylämaan suunnalla teräsbetonikorsujen välit pisimmillään ovat toista kilometriä ja lähimmät korsut saattavat olla majoituskorsuja ilman aseita. On muistettava, että tb-korsujen tiheydellä ja hyökkäykseen sopivalla maastolla on yhteytensä. Teiden ja peltoaukeiden suunnassa laitteita on tietenkin tiheämmässä kuin silloisessa tiettömässä erämaassa.

Konekivääreiden yhtenäinen tuliverkko Suomenlahden ja Kivijärven välillä on Salpalinjan puolustuksen selkäranka. Korsukonekivääreitä olivat täydentämässä kenttälinnoitetut konekivääripesäkkeet, katetut tai avonaiset. Niitä tehtiin koko linnoitukseen yhteensä 1250 kappaletta. Tuliverkon yhtenäisyys ei varmasti ole ollut kaukana tavoitteesta. Se on eri asia, olisiko jokaiseen pesäkkeeseen esimerkiksi kesällä 1944 enää riittänyt konekivääriä. Mutta onneksi Salpa-asemassa ei koskaan tarvinnut taistella.

Kiviesteen yhtenäisyys puhutulla alueella on vielä tänäkin päivänä kaikkein helpoimmin havaittavissa. Pelloilta esteitä on raivattu, mutta muualla ne ovat likipitäen koskemattomina paikallaan. Kiviesteiden yhtenäisyydestä ei tingitty vesistöjen rannoillakaan, jokien, lampien ja järvien länsirannoilta pääasemassa estekivirivistöt löytyvät. Ainoastaan samaan estevaikutukseen kykenevien luonnonjyrkänteiden eteen ei kiviesteitä tietenkään turhana työnä tehty.

Itse olen ihastellut erityisesti tuota kiviesteiden yhtenäisyyttä edellä viittaamaani Miehikkälän silloiseen erämaa-alueseen Vaalimaanjoelta Muhikosta Ylämaan Hostikalle. Umpimetsään rakennetut kiviesteet ovat ryhdikkäinä paikoillaan ilman pienintäkään aukkoa.

Hyökkäysurattomassa maastossa kivirivistöt ovat turhankin jyhkeitä ja suurista kivistä tehtyjä; työryhmien kerrotaan jopa kilpailleen, mikä niistä isoimmista kivistä estettä rakentaa. No tolkku kaikessa, järjen oli oltava kunniahimoa vahvempi, ylimitoitus söi määrää. Lisäksi liian isot kivet liian tiheässä auttoivat hyökääjää suojautumaan niiden taakse. Jälkeenpäin metsätieverkko on luonnollisesti synnyttänyt esteisiin aukkoja.

Taistelu- ja yhteyshautojen osalta sodan jälkeinen maanviljelys ja yhdyskuntarakentaminen on peittänyt yhtenäisyyden jäljet. Tavoite oli, että sotilaat pystyivät liikkumaan puolustusaseman sivusuunnassa suojassa pää maanpinnan alapuolella koko tärkeimmäksi luonnehditulla Suomenlahden ja Kivijärven välisellä kannaksella.

Uskon, että vuodesta 1994 järjestettyyn Salpavaellukseen useaan kertaan osallistuneet ja eri reittejä patikoineet vaeltajat ovat tuon yhtenäisyyden myös käytännössä nähneet. Niin kuin olen moneen kertaan sanonut, Salpalinjan massiivisuus avautuu parhaiten kantapään kautta. Ensi kesän vaellusreitit ja muutkin tiedot päivitettyinä löytyvät www.salpavaellus.net -sivustolta.

perjantai 1. helmikuuta 2013

Salpalinjan salat, blogit 2012

Luovuuden lastuja 2012 

Pyyhkäisevä sivustatuli
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/01/pyyhkaiseva-sivustatuli.html
 
Huomioita Kivijärven tulvituksesta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/01/huomioita-kivijarven-tulvituksesta.html

Aina ajankohtainen aihe, Salpalinja
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/01/aina-ajankohtainen-aihe.html

Lappeenrannassa hyvä läpileikkaus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/01/lappeenrannassa-hyva-lapileikkaus.html

Salpalinja matkailukohteena kovan työn takana
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/02/salpalinja-matkailukohteena-kovan-tyon.html

Salpalinjasta lähimatkailun merkkipaalu
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/02/salpalinjasta-lahimatkailun-merkkipaalu.html

Lumi ja linnoitustyöt
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/02/lumi-ja-linnoitustyot.html

Kuinka olisivatkaan voineet tietää
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/02/kuinka-olisivatkaan-voineet-tietaa.html

Tietotyhjiötkin täyttyvät
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/03/tietotyhjiotkin-tayttyvat.html

Aina ei voi onnistua
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/03/aina-ei-voi-onnistua.html

Salpavaellus ei jäänyt juhlakaluksi
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/03/salpavaellus-ei-jaanyt-juhlakaluksi.html
 
Kaksi vuotta ja sata juttua
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/03/kaksi-vuotta-ja-sata-juttua.html

Linnoituspataljoonissa myös pst-aseistusta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/03/linnoituspataljoonissa-myos-pst.html

Panssariestettä jopa rapakivestä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/04/panssariestetta-jopa-rapakivesta.html

Pienoismallikilpailu Salpalinjasta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/04/pienoismallikilpailu-salpalinjasta.html

Leijonakivet portinpylväinä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/04/leijonakivet-portin-pylvaina.html

Uudet upseerioppilaat Salpalinjalle
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/05/uudet-upseerioppilaat-salpalinjalle.html

Seikkailu kuilun huipulle
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/05/seikkailu-kuilun-huipulle.html

Salpalinjan inventointi
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/05/salpalinjan-inventointi.html

Linnoittajat isänmaan asialla
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/05/linnoittajat-isanmaan-asialla.html

Ne pallot ovat tosi söpöjä, LPR
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/05/ne-pallot-ovat-tosi-sopoja.html

Hyviä syitä osallistua Salpavaellukselle
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/06/hyvia-syita-osallistua.html

Toteutumaton matkailuvaltti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/06/toteutumaton-matkailuvaltti.html

Tervetuloa hämmästymään
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/06/tervetuloa-hammastymaan.html

Kuvaa vaellusreitiltä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/06/kuvaa-vaellusreitilta.html

RUK:n johtajan puhe Salpavaelluksella
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/07/rukn-johtaja-puhe-salpavaelluksella.html

Pyhällön kylän sota-ajan historiaa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/07/pyhallon-kylan-sota-ajan-historiaa.html

Korsujen huolto sota-ajan jälkeen
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/07/korsujen-huolto-sodan-jalkeen.html

Juttuja näkyviin Salpalinjasta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/07/juttuja-nakyviin-salpalinjasta.html
 
Salpalinja rauhan turvaajana
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/07/salpalinja-rauhan-turvaajana.html

Salpalinjan perinneyhdistys 10-vuotias
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/08/salpalinjan-perinneyhdistys-10-vuotias.html

Dramaattinen juhla, uljas lähtö lentomestarille
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/08/dramaattinen-juhla-uljas-lahto.html

Perinneyhdistyksen juhlassa sanottua
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/08/perinneyhdistyksen-juhlassa-sanottua.html

Salpalinjan merkityksettömyys
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/08/salpalinjan-merkityksettomyys.html

Kommenttiblogi Salpalinjan merkityksettömyydestä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/09/kommenttiblogi-salpalinjan-merkityksesta.html

Teräspesäkkeet tukena
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/09/teraspesakkeet-tukena.html

Aladar Paasonen 1944 suu supussa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/09/aladar-paasonen-1944-suu-supussa.html

Linnoitteiden kartoitus alkoi jo 1942
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/09/linnoitteiden-kartoitus-alkoi-jo-1942.html

Vaaleista vauhtia Salpalinjan kehittämiseen
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/10/vaaleista-vauhtia-salpalinjan.html

Panssariesteet jalokivestä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/10/panssariesteet-jalokivesta.html

Pääosin myönteistä Meihikkälässä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/10/paaosin-myonteista-miehikkalassa.html

20. Salpavaelluksen suuntaviivat 2013
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/10/20-salpavaelluksen-suuntaviivat-2013.html

Ote tuoreesta facebook-keskustelusta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/11/ote-tuoreesta-facebook-keskustelusta.html

Koskematon Salpalinja tutuksi Miehikkälässä, Reserviläinen lehti 1988
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/11/koskematon-salpalinja-tutuksi.html

Akateemiset tutkijat liikkeellä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/11/akateemiset-tutkijat-liikkeella.html

Yksinkertaista suojausta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/11/yksinkertaista-suojausta.html

Salassapito viivytti matkailua
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/11/salassapito-viivytti-matkailua.html

Korsuissa lämmöt päällä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/korsuissa-lammot-paalla.html

Pohdintaa vuodelta 1994
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/pohdintaa-vuodelta-1994.html

Salpavaellus, reittiselostus Luumäen linnoitteet -reitti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/reittiselostus-luumaenlinnoitteet.html

Salpavaellus, reittiselostus Polkupyöräreitti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/salpaavellus-reittiselostus.html

Salpavaellus, reittiselostus Laatuaikaa linjalla –reitti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/salpavaellus-laatuaikaa-linjalla.html

Kaksi vuotta Salpalinjan parissa, LPR
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/kaksi-vuotta-salpalinjan-parissa.html

Hyvää  joulua 2012
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2012/12/hyvaa-joulua-ja-idearikasta-uutta.html

 

 

 

 

Salpalinjan salat blogit 2011

Vuoden 2011 blogituotanto kirjoitusjärjestyksessä.
 
Linnoitustykistö oma aselajinsa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/01/linnoitustykisto-oma-aselajinsa.html

Oppaita oppiin
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/01/oppaita-oppiin.html

Oppaan vastuu
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/01/oppaan-vastuu.html

Toteutuneet linnoituslinjat
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/01/toteutuneet-linnoituslinjat.html

Orkolasta eteenpäin
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/02/orkolasta-eteenpain.html

Heräjärveltä Elkiänjärvelle
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/02/herajarvelta-elkianjarvelle.html

The Salpa-line Fortification
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/02/salpa-line-fortification.html

Salpalinjalle näkyvyyttä arvopaikoille
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/02/salpalinjalle-nakyvyytta-arvopaikoilla.html

Jukolan viesti Salpalinjan maisemissa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/03/jukolan-viesti-salpalinjan-maisemissa.html

Results of The Hard Work
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/03/results-of-hard-work.html

Salpalinjan maanomistus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/03/salpalinjan-maanomistus.html

Myös kesän 1944 kokemukset opiksi
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/03/myos-kesan-1944-kokemukset-opiksi.html

Salpalinjasta itsenäisyytemme monumentti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/03/salpalinjasta-itsenaisyytemme.html

Myös rauhan monumentti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/04/myos-rauhan-monumentti.html

Tykistön käyttö osa kokonaisuutta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/04/tykiston-kaytto-osa-kokonaisuutta.html

Konekivääri omalla korsujalustalla
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/04/konekivaari-omalla-korsujalustalla.html

Korsutykki 45 K / 40
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011_04_01_archive.html
 
Miksi tutustua Salpalinjaan
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/05/miksi-tutustua-salpalinjaan.html

Sananvapaus ja Salpalinja
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/05/sananvapaus-ja-salpalinja.html

Lappeenrannassa meno päällä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/05/lappeenrannassa-meno-paalla.html

Salpalinja välittää viestiä kisavieraille
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/05/salpalinja-valittaa-viestia.html

Harjussa vahva linnoitekeskittymä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/06/harjussa-vahva-linnoitekeskittyma.html

Enpä olisi uskonut, Salpa-Jukola
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/06/enpa-olisi-uskonut.html

Noin kymmenen syytä olla pois vaellukselta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/06/noin-kymmenen-syyta-olla-pois.html

Kokemusta rikkaampana, Salpavaellus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/07/kokemusta-rikkaampana.html

Juttu kerrallaan tieto leviää
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/07/juttu-kerrallaan-tieto-leviaa.html

Miehikkälän keskitysleiri, osa 1
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/07/miehikkalan-keskitysleiri-osa-1.html

Miehikkälän keskitysleiri, osa 2
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/07/miehikkalan-keskitysleiri-osa-2.html

Moottoripyörien MM-vauhtia kiviesteillä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/08/moottoripyorien-mm-vauhtia-kiviesteilla.html

Kuka johtaa Salpakeskusta, onko sitä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/08/kuka-johtaa-salpakeskusta-onko-sita.html

Yhdessä eteenpäin, jatkoa Salpakeskukseen
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/08/yhdessa-eteenpain.html

Sotahistoriallinen kolmio
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011_08_01_archive.html

Salpalinjasta brändi ja päämäärä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/09/salpalinjasta-brandi-ja-paamaara.html

Salpalinja työmaan lopetus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/09/salpalinja-tyomaan-lopetus.html

Korsut ja kosteus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/09/korsut-ja-kosteus.html

Salpa-asemassa ei ole bunkkereita
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/10/salpa-asemassa-ei-ole-bunkkereita.html

Hurtanmaan paljas totuus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/10/hurtanmaan-paljas-totuus.html

Herääkö Haminan Salpa-asemaan
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/10/heraako-hamina-salpa-asemaan.html

Maailman vahvin
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/10/maailman-vahvin.html

Mustamaa merellinen jatke
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/11/mustamaa-merellinen-jatke.html

Puolustusvoimat heräämässä Salpalinjaan
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/11/puolustusvoimat-heraamassa-salpalinjaan.html

Miehitys vanhoilla ukoilla
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/11/miehitys-1944-vanhoilla-ukoilla.html

Yleiskatsaus RUK:n oppilaille
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/11/yleiskatsaus-rukn-oppilaille.html

Ajattelemisen aihetta työmääristä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/12/ajattelemisen-aihetta-tyomaarista.html

Valelaitteet
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/12/valelaitteet.html

Betonin koekuutiot laadun takeena
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/12/betonin-koekuutiot-laadun-takeena.html

Hyvää joulua 2011
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/12/hyvaa-joulua.html

Asiasta poiketen
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2011/12/asiasta-poiketen.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salpalinjan salat blogikirjoitukset 2010

Kokeilen, olisiko tästä "sisällysluettelosta" apua lukijoille etsiä vanhoja kirjoituksia. Blogiarkisto tuossa oikealla ei minusta houkuttele etsimään vanhoja juttuja. Aakkosjärjestystä en nyt ainakaan vielä lähde rustaamaan. Se vaatisi ehkä otsikointia tarkempaa teemoitusta. Teen luettelon julkaisuvuosittain. Lähden vanhimmasta päästä liikkeelle.


Talvisodasta tahto Salpalinjaan
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/03/talvisodasta-tahto-salpalinjaan.html

Alueluovutukset tuskin olisivat estäneet sotaa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/03/alueluovutukset-tuskin-olisivat_28.html

Kiire ratkaista linnoituksen sijainti
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/04/kiire-ratkaista-linnoituksen-sijainti.html

Työvoimaa, kalustoa ja rahaa Ruotsista
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/04/tyovoimaa-kalustoa-ja-rahaa-ruotsista.html

Linnoitus myös tärkeä työllistämiskohde
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/04/linnoitus-myos-tarkea-tyollistamiskohde.html

Nähtävyys vaikka ei siltä näytä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/04/nahtavyys-vaikka-ei-silta-nayta.html

Linnoitustoimisto Waldenin valtakunnassa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/05/linnoitustoimisto-waldenin.html

Panssariesteessä 400 000 louhittua kiveä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/05/panssariesteessa-400-000-louhittua.html

Teräsbetonikorsun rakennusmassat
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/05/terasbetonikorsun-rakennusmassat.html

Kylmää koulutusta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/05/kylmaa-koulutusta.html

Miten ulos tiedottamisen umpikujasta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/05/miten-ulos-tiedottamisen-umpikujasta.html

Salpa-asema - hukkainvestointiko
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/06/salpa-asema-hukkainvestointiko.html

Linnoitustyöt hillitsivät Stalinin hinkua
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/06/linnoitustyot-hillitsivat-stalinin.html

Juhlavaelluksesta tuli toistuva perinne
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/06/juhlavaelluksesta-tuli-toistuva-perinne.html

Ohi on ja uutta putkeen
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/07/ohi-on-ja-uutta-putkeen.html

Luolia moneen käyttöön
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/07/luolia-moneen-kayttoon.html

Valmis valinta vaellukselle
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/07/valmis-valinta-vaellukselle.html

Konekiväärien sivustatulitus puolustuksen selkäranka
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/07/konekivaarien-sivustatulitus.html

Sivustatuli ja panssarintorjunta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/08/sivustatuli-ja-panssarintorjunta.html

Tähystys teräsbetonikorsuista
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/08/tahystys-terasbetonikorsuista.html

Tulvitusjärjestelmät
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/08/tulvitusjarjestelmat.html

Työmaan salassapito
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/08/tyomaan-salassapito.html

Linnoituspataljoonista runkomiehitys
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/08/linnoituspataljoonista-runkomiehitys.html

Kaivantoesteet
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/09/kaivantoesteet.html

Teräsbetonikorsujen lämmitys
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/09/terasbetonikorsujen-lammitys.html

Pallokorsuihin idea Amerikasta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/09/pallokorsuihin-idea-amerikasta.html

Pallokorsun rakentaminen
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/09/pallokorsun-rakentaminen.html

Opintomatkalla Salpa-asemassa
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/10/opintomatkalla-salpa-asemassa.html

Betoni ja sen laatu
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/10/betoni-ja-sen-laatu.html

Salpavaellus 2011
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/10/salpavaellus-2011.html

Teräsbetonikorsujen lähipuolustus
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/10/terasbetonikorsujen-lahipuolustus.html

Ampuma-alan raivaukset
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/10/ampuma-alan-raivaukset.html

Linnoitustietä 800 kilometriä
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/11/linnoitustieta-800-kilometria.html

Salpalinjan perinneyhdistys avaintoimija
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/11/salpalinjan-perinneyhdistys.html

Estekivien louhinta
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/11/estekivien-louhinta.html

Korsujen vesihuolto
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/11/korsujen-vesihuolto.html

Kansalaisvelvollisuus tuntea isäin teot
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/12/kansalaisvelvollisuus-tuntea-isain-teot.html

Vesistöstä vesistöön Luumäelläkin
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/12/vesistosta-vesistoon-luumaellakin.html
 
Orkolanlamellikorsut
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/12/orkolan-lamellikorsut.html
 
Hyvää joulua 2010
http://salpalinjansalat.blogspot.fi/2010/12/hyvaa-joulua.html