Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

sunnuntai 3. heinäkuuta 2016

Vaellusjohtajan puhe

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Herra Kenraali,  Arvoisa salpavaeltajajoukko ja hyvä juhlayleisö!

Olemme saamassa päätökseen järjestyksessään 23:n Salpavaelluksen. Mukana on useita ensikertalaisia, sekä myös kokeneita Salpakonkareita. Vaelluksen johtajana olen mielissäni nähdessäni vaeltajien joukossa osallistujia kaikista ikäryhmistä ja myös osallistujia Kaakonkulmaa ja Etelä-Suomea kauempaa. Olemme tahtoneet kehittää Salpavaellusta, paitsi maanpuolustushenkeä ja sotahistorian tuntemusta kohottavaksi tapahtumaksi, jota se toki on aina ollutkin, niin myös sellaiseksi isänmaalliseksi tapahtumaksi, joka siirtää tietoisuutta Salpalinjan merkityksestä uusille ja taas uusille ikäluokille ja sukupolville. Siksi onkin mukava nähdä, että mukana on myös nuorempaa väkeä oppimassa uutta ja tutustumassa Salpalinjaan.

Hyvät Salpavaeltajat, Uskon, että olemme saavuttaneet ainakin osan tavoitteistamme ja toivon, että olemme pystyneet tuottamaan toiveitanne ja odotuksianne vastaavan kokemuksen Salpalinjaan, ja suomalaiseen sotahistoriaan tutustumisessa. Toivon, että tapahtumasta jää kaikille positiivinen muistijälki, joka toisi mahdollisimman monen teistä myös ensi vuonna mukaan tapahtumaan. Kehitämme reittivalintoja ja tutustumiskohteita, jotta joka vuosi jokaiselle olisi myös jotain uutta koettavaa.

                                                                         Antti Pakkanen
                                                      
Vaikka Salpalinjalla ei koskaan taisteltukaan, sen merkitystä sekä jatkosodan aikana, että erityisesti sen jälkeisinä vuosina, ei voi liikaa korostaa. Salpalinja oli osa Suomen puolustussuunnitelmaa vielä pitkään sotavuosien jälkeenkin ja sillä oli merkityksensä Suomen rauhan turvana.

 Salpalinjana tunnettu Salpa-asema, on kestävä monumentti suomalaisesta maanpuolustustahdosta, vapaaehtoisesta osallistumisesta, yksituumaisuudesta ja isänmaallisuudesta. Nämä ovat myös arvoja, joita Salpavaellus tahtoo toiminnallaan edistää ja vaalia. Tähän liittyy erityisesti edellisten sukupolvien työn arvostus ja kunnioitus, sekä sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen ja sen siirtäminen eteenpäin tuleville sukupolville, joiden tahdomme tuntevan Salpalinjan ja sen merkityksen erityisesti, kun Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta.

Salpavaelluksen puolesta tahdon ensinäkin kiittää Salpavaelluksen suojelijana toiminutta Suomen Rauhanturvaajaliittoa ja samalla tahdon onnitella rauhanturvaajia 60-juhlavuoden johdosta. Suomalainen rauhanturvatyö ja sen vaaliminen on tärkeä osa myös kokonaismaanpuolustusta ja rauhanturvatehtävät tärkeitä toimia Suomen puolustusvoimien kehittämistyössä, sekä reserviläisten että kantahenkilökunnan osaamisen kehittämisessä.

Salpavaelluksen ja sen toteuttaneiden alueen maanpuolustusjärjestöjen puolesta tahdon myös kiittää Puolustusvoimia, Kaakkois-Suomen aluetoimistoa ja Maasotakoulua ja nykyisin siihen kuuluvaa Reserviupseerikoulua tuesta ja yhteistyöstä Salpavaelluksen mahdollistamiseksi.

Henkilökohtaisesti tahdon kiittää myös osaavia ja motivoituneita oppaitamme ja kaikkia organisaatioon kuuluvia. Lisäksi kiitos myös kaikille muille yhteistyötoimijoille ja kanssatekijöille.
Tahdon puolestani toivottaa kaikille erittäin hyvää kesää ja nähdään taas ensi vuonna. Kiitos.


-Antti Pakkanen, Salpavaelluksen johtaja

Ei kommentteja: