Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

perjantai 25. syyskuuta 2015

Hengen nostatusta ja sapiskaa

Salpalinjaa rakennettiin yhteiskunnan varoilla. Vaikka kysymyksessä oli mitä tärkein ja salainen turvallisuuspoliittinen investointi itärajalle, ymmärsi linnoitustyön johtaja, kenraaliluutnantti E F Hanell myös sen läpinäkyvyyden merkityksen rahoittajan, kansan suuntaan. Taustalla oli myös vanhojen Venäjän vallan aikaisten ”vallitustöiden” epäluulojen eläminen kansan muistissa.

” Kansamme maanpuolustukseen ja erikoisesti rajojemme linnoittamiseen avokätisesti myöntämät varat velvoittavat meitä jokaista kohdaltamme säästäväisyyteen ja vastuullisuuteen rahavarojen käytössä. Uutta valtavaa linnoitusjärjestelmää luotaessa en ole voinut enkä ole tahtonut sitoa osastopäälliköiden, työryhmien päälliköiden ym käyttäjien käsiä yksityiskohtaisilla, varojen  käyttöoikeutta rajoittavilla ja säännöstelevillä määräyksillä. Olen luottanut siihen, että kukin itse ymmärtää yhteisen asiamme parhaiten hyötyvän väljempiä toimintamahdollisuuksia tarjoavalla, mutta samalla yksityiseltä esimieheltä suurempaa henkilökohtaista vastuuta vaativalla taloussysteemillä.

On kuitenkin merkkejä, jotka viittaavat siihen, ettei tätä kaikkialla ole käsitetty. Tällaisina esimerkkeinä voidaan mainita kalliitten ja linnoitustöiden tilapäisluonteen takia ylellisen hienojen kansliakalustojen ja –tarpeiden, täytekynien ja radiokoneitten yms. hankkiminen ja sekä autojen harkitsematon käyttö. Samoin kuin palkka- ja työsopimusasioihin on suhtauduttava varovaisuudella, on myöskin moraaliselta ja psykologiselta kannalta sekä linnoitustöiden maineen takia suhtauduttava erikoisen tunnontarkasti ylempänä mainittuihin niin sanoakseni henkilökunnan mukavuutta koskeviin menoihin.”

Näin Hanel kirjoittaa Linnoitustoimiston 16.1.1941 päivätyssä kiertokirjeessä, jonka aihe koskee linnoitustöitä varten luodun järjestön sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista.

Hän myöntää, että edellä kerrotuissa asioissa saadut säästöt eivät ole suuruutensa puolesta verrattavissa esimerkiksi linnoittamisen kone- ja rakennustarpeitten aiheuttamineen rahamenoihin.

”Mutta edellämainitut muodostavat vaikeasti kontrolloitavan ja eräissä suhteissa erittäin arkaluontoisen menoerän.”

Kirjeensä alussa Hanell viittaa puolustuslaitoksen alkuaikoina kohtaamiin ennakkoluuloihin ja arvosteluihin ennen kuin se pääsi nauttimaan kansanarmeijan kaikkien suosion ja luottamuksen. Hän koki, että samanlaiset vaikeudet ovat myös tilapäisluonteisella linnoitusorganisaatiolla voitettavanaan. Ne Hanell näki peruna ”vallitustöiden” ajoilta,  osaksi aiheellisina osaksi ennakkoluuloihin perustuvina epäilyinä ja arvosteluina.

”Itsekkyys ja etuilu ovat vahingollisia; yhteisvastuu s.o. kunkin yksityisen vastuuntunto kokonaisuudesta muodostakoon vankan pohjan työllemme, jonka ihanteellinen puoli: ”rajojemme turvaaminen linnoituslaitteilla” ei saa koskaan häipyä silmiemme edestä.”

Kirjeessään Hanell tähdentää myös asioiden nopeaa ja viivyttelemätöntä hoitamista.

”Aika on linnoittamistöissä ratkaiseva tekijä. Tehtävää, mikä hyvällä tahdolla voidaan suorittaa viivyttelemättä tänään, ei ole lykättävä huomiseen, jolloin se mahdollisesti unohtuu tai myöhästyy.”

Edellä mainittuihin Hanellin esille ottamiin asioihin ei tämän blogin kirjoittajalla ole mitään lisättävää tai huomautettavaa. Viisasta, yhä kantavaa puhetta!Ei kommentteja: