Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

sunnuntai 28. kesäkuuta 2015

Vaellusjohtajan puhe

Antti Pakkanen
VAELLUSJOHTAJAN PUHEENVUORO mp-juhlassa 28.6.2015

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat vaeltajat, hyvä juhlayleisö!
Minulla on ollut kunnia toimia ensimmäistä kertaa Salpavaelluksen johdossa, ja voin kertoa teille hyvä yleisö, että työ on ollut antoisaa, avartavaa ja innostavaa. On kunnia-asia jatkaa sitä perinnettä, joka vuosi toisensa jälkeen on kerännyt innokkaat ja kiinnostuneet tutustumaan Salpalinjaan, tänä vuonna Salpavaellus onkin järjestyksessään 22. Kiitän vaelluksen puolesta kaikkia yhteistyökumppaneitamme, Puolustusvoimia ja erityisesti Kaakkois-Suomen aluetoimistoa kaikesta tuesta. Lisäksi erityiskiitos vaelluksen suojelijalle, Reserviläisliitolle, paljoa enempää ei varmasti suojelija voisi roolissaan tehdä, kiitos siitä.

Tässä kohdin on hyvä mainita, että Salpavaellukseen on tänä vuonna osallistunut myös kansainvälistä väriä, kiitos siis osallistumisesta virolaisille vieraillemme. On hienoa huomata, että tapahtumamme on herättänyt kiinnostusta Suomenlahden toisellakin puolella, toivottavasti näin jatkossakin.

Tahdon onnitella kaikkia vaeltajia hyvin suoritetusta vaelluksesta, jossa olette tutustuneet Salpalinjana tunnettuun viime sotien aikaiseen puolustuslinnoitteeseen, jonka viimekätisenä tarkoituksena, olisi ollut torjua puna-armeija, mikäli kesän 1944 kunniakkaat torjuntataistelut olisivat päättyneet toisin. Salpalinja oli sotien jälkeenkin usean vuosikymmenen ajan merkittävä osa maanpuolustusta ja sillä on tänäkin päivänä tärkeä rooli suomalaisen maanpuolustustahdon ja isiemme perinnön monumenttina.

Salpavaelluksen teemana on tänä vuonna ollut vapaaehtoinen maanpuolustus ja reserviläisyys. Yleisen turvallisuuspoliittisen ilmaston viileys ja kipeät säästöpäätökset puolustusvoimiin viime vaalikaudella, ovat nostaneet vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä koko maassa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Teemamme merkitystä tukee myös vaelluksen suojelijana toimiva Reserviläisliitto ja on selvää, että suomalaisten reserviläisten vankka maanpuolustustahto ja isänmaallinen henki puhaltaa tässäkin tilaisuudessa.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä voi tehdä ja maanpuolustustahtoa osoittaa monella eri tavalla. Meille alueen reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksille Salpavaellus on yksi tapa tehdä tätä työtä. Salpavaellus kerää yhteen aktiivitoimijoita, niin nuoria kuin vanhempiakin.
Nuori into ja uteliaisuus, sekä iän tuoma kokemus ja varmuus yhdistyvät myös Salpavaelluksen organisaatiossa, tämä on varmasti vahvuus työssämme. Salpavaelluksen johtajana voinkin olla ylpeä osaavista oppaistamme ja asialle omistautuneista aktiivitoimijoista. Vapaaehtoisuus ja tahto tehdä työtä yhteisen asian eteen on korvaamatonta ja siitä kiitos kaikille Salpavaelluksessa toimiville.

Salpavaellus kunnioittaa sotiemme veteraanien perintöä ja pitää yllä tietoisuutta historiamme suurimmasta rakennustyöstä ja korostaa sitä isänmaallista palvelualttiutta, jota Salpalinjan rakentaminen aikoinaan vaati. Samalla tahdomme kunnioittaa kaikkia niitä, jotka uhrasivat parhaat nuoruusvuotensa ja monet henkensä itsenäisen isänmaan puolesta viime sotien aikana.

Veteraanien perintö on kovalla hinnalla lunastettu itsenäinen ja vapaa isänmaa, ja sen eteen tahdomme tätäkin työtä tehdä. Tahdomme työllämme edistää sitä, että myös jälkipolville välittyy tieto ja ymmärrys sotahistoriasta, maanpuolustuksen tärkeydestä ja niistä uhrauksista, joista me kaikki olemme mittaamattomasti velkaa veteraanisukupolvelle. Kansallinen itsenäisyys, valtiollinen suvereniteetti ja itsemääräämisoikeus, sekä vapaus ja ylipäätään kansakuntamme olomassaolo eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niiden säilyttäminen on vaatinut ja tulee edelleen vaatimaan kovaa työtä ja lujaa tahtoa.

Laaja kiinnostus tutustua sotahistoriaamme on näkynyt myös tämän vuotisessa Salpavaelluksessamme. Salpavaelluksen osallistujamäärä on suurempi kuin vuosikausiin. Kiitos siitä siis jokaisella osallistujalle. Tätä työtä tullaan jatkamaan ja olette kaikki lämpimästi tervetulleita myös ensi vuonna. Toivotan kaikille Salpavaelluksen puolesta oikein hyvää kesää.


Kiitos.

Ei kommentteja: