Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

maanantai 2. heinäkuuta 2018

Puheet maanpuolustusjuhlassa Luumäellä 1.7.2018
Salpavaelluksen suojelijan puhe, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen 1.7.2018 maanpuolustusjuhlassa Luumäen Kotkaniemessä.

Hyvät Salpavaellukseen osallistujat, järjestäjät ja tukijat!

Salpalinja rakennettiin 1940-luvulla torjumaan ulkoista uhkaa ja puolustuksemme lukoksi. Se on maanpuolustustahtomme muistomerkki, joka osoittaa hienolla tavalla arvostusta Salpalinjan linnoittajaveteraaneille ja kaikille sotiemme veteraaneille. Salpalinjaa ei tarvittu siihen tarkoitukseen, johon se rakennettiin. Salpalinja toimi ennalta ehkäisevänä tekijänä ja osoitti, että suomalaiset ovat valmiina puolustamaan isänmaataan.

Salpavaellus vuonna 2018 esittelee viime sotien aikaisen suomalaisen maanpuolustustahdon kestävää monumenttia tavalla, jonka voi kokea elämyksenä ja vaellustapahtumana. Salpavaellus tarjoaa vuodelle 2018 kolme erilaista reittivaihtoehtoa, joiden nimet: Tähtäimessä Salpalinja, Lappeen lukko ja Salpalinja Salpausselällä kuvaavat hienolla tavalla tarjolla olevia elämyksiä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) tuottaa yhteiskunnalle turvallisuutta koulutuksiin osallistuvien tietoina, taitoina ja toimintakykynä. MPK tuottaa suorituskykyä puolustusvoimille kursseilla, jotka puolustusvoimat tilaavat sodan ajan joukoilleen. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää vuosittain lähes 2 000 kurssia, joihin osallistuu yli 50 000 henkilöä. Voidaankin pelkistää, että jokaisena viikonloppuna järjestetään 40 MPK:n kurssia, joihin osallistuu yli 1 000 vapaaehtoista maanpuolustajaa.

Niin MPK kuin Salpavaellus juhlivat tänä vuonna 25. juhlavuottaan. Nyt onkin luontevaa yhdistää voimat ja MPK:n olla mukana Salpavaelluksen suojelijana ja yhtenä järjestäjänä.

Yhteistoiminnalla saadaan vaikutusta. Salpavaellus on hieno osoitus Luumäen Reserviupseerien, Luumäen Reserviläisten, Virolahden ja Miehikkälän Reserviupseerien, Kaakonkulman Reserviläisten, Salpalinjan Oppaiden ja puolustusvoimien yhteistoiminnasta. MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri liittyy mielellään tähän järjestäjien joukkoon nyt ja tulevina vuosina.

Vuonna 2018 yksi MPK:n toiminnan painopisteistä on reserviläisten ja muiden suomalaisten fyysisen kunnon kohottaminen Lisää liikettä -hankkeen myötä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen reserviläisten fyysisen toimintakyvyn sekä tehtäväkohtaisen vaatimustason saavuttamiseksi ja parantamiseksi.

MPK osallistuu myös Kesäyön marssien järjestämiseen. Kesäyön marsseja järjestetään tänä vuonna neljä. Vuodesta 1998 eri puolilla Suomea järjestetty marssi on tänä vuonna Porissa, Tuusulassa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä.

Salpavaellus on ainutlaatuinen tapahtuma Kaakkois-Suomessa. Kannustan kaikkia reserviläisiä ja MPK:n koulutuksissa mukana olleita osallistumaan Salpavaellukselle tulevina vuosinakin. Vaellus on meille jokaiselle hieno erilainen liikuntatapahtuma, jonka voi kokea yhdessä niin vaellukseen osallistumalla kuin erilaisissa toimijatehtävissä. Olemme tämän vaelluksen jälkeen yhtä hienoa kokemusta rikkaampia. Tavataan ensi vuonna ja otetaan jokainen muutama kaveri mukaan. Nostetaan näin osallistujamäärä kaksin tai kolminkertaiseksi.

Pertti Laatikainen


Antti Pakkanen, vaelluksen johtaja, 1.7.2018 Salpavaellus maanpuolustusjula Luumäen Kotkaniemessä.


Herra Kenraali, hyvät salpavaeltajat, maanpuolustusväki, juhlayleisö.

Omasta puolestani tahdon kiittää kaikkia jo vuorossaan 25. Salpavaellukselle osallistuneita salpavaeltajia hienosta suorituksesta, ja toivottavasti säilyvästä kokemuksesta. Tänä vuonna Salpavaellus on järjestelyiltään ollut edellisvuosista poikkeava, mutta hyvällä tavalla. Jo viime vuoden Salpavaellus oli vaihtelua, kun maanpuolustusjuhla pidettiin Virolahdella Harjun kartanon historiallisessa miljöössä. Tänä vuonna historian havinaa Salpavaellukselle tuo itse tapahtuman ja sen sisällön lisäksi kunnioitetun presidentti Svinhufvudin kotitalon, Kotkaniemen maisemat. Salpavaellukselle on kunnia saada päättää viikonlopun kestänyt Salpavaellus näihin maisemiin ja puitteisiin. Vaelluksen johtajana on myös ilo todeta, kuinka reippaasti vaellus on sujunut ja kuinka hyvin osallistujia olemme saaneet mukaan tapahtumaan.

Kuten hyvin tiedätte, Salpavaellus järjestetään vapaaehtoisvoimin, ja vapaaehtoinen maanpuolustus on keskeinen tehtävämme omalla tavallamme. Alueen maanpuolustusjärjestöt tarjoavat keskeisen panoksen tapahtuman järjestämiseen ja järjestelyihin, sekä reserviläiset omalla vapaa-ajallaan toimivat yhteisten päämääriemme hyväksi. Lisäksi Salpalinjan Oppaat ry on nyt ensimmäistä kertaa virallisesti mukana Salpavaelluksen järjestelyissä. He tuovat tapahtumaan arvokkaan lisän paitsi käytännön järjestelijöinä myös Salpalinjan ytimenä, linnoitustietona ja osaamisena. Kiitos siis kaikille salpavaellusorganisaation toimijoille ja erityisesti ammattimaisille ja ammattitaitoisille oppaillemme.

Tänä vuonna Salpavaellus on myös toisestakin syytä aiemmista poikkeava. Tänä vuonna Salpavaelluksen suojelijana on toiminut Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, joka on paitsi omalla suojelijan statuksellaan, myös käytännön työllä ja tuella mahdollistanut tämän vuotisen Salpavaelluksen onnistumisen. Tänä vuonnahan Salpavaellus toteutettiin ensimmäistä kertaa MPK:n kurssina ja siitä pyrimme ottamaan kokemuksia ja kehittämään toimintaa tulevien vuosien kannalta. MPK on ollut paitsi suojelija, myös erityisen hyvä kumppani tämän vuotiselle Salpavaellukselle. Toivonkin, että yhteistyötä voimme jatkaa myös tulevina vuosina. Lisäksi tahdon kiittää muita yhteistyökumppaneita ja erityisesti Puolustusvoimia tuesta ja yhteistyöstä Salpavaelluksen onnistumiseksi. Puolustusvoimat on Salpavaellukselle elintärkeä kumppani tarjoamallaan materiaalisella ja henkilöstötuella, kiitos siitä.

Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö ovat kestäviä periaatteita Salpavaelluksella. Ne kumpuavat paitsi yhteiskunnallisesta palvelualttiudesta, myös isänmaallisuudesta ja maanpuolustustahdosta. Kukin tahollamme toimimme yhteisen isänmaamme puolesta ja teemme tunnetuksi yhteistä historiaamme ja sen vaiheiden tuntemisen siirtämistä jälkipolville. Tätä työtä on kunnia tehdä ja olen omalta osaltani ylpeä hienoista vapaaehtoisistamme. Omalta osaltani kiitän vielä kerran kaikkia osallistumisesta ja toivotan tervetulleeksi myös tulevina vuosina. Hyvää kesää. Kiitos. 


Antti Pakkanen johti vaeltajat juhlaan.


Ei kommentteja: