Tähystyskupu Salpa-asemassa

Tähystyskupu Salpa-asemassa
Kymmenen tonnia "pehmeää" valuterästä teräsbetonikorsun katolla.

tiistai 22. syyskuuta 2015

Palautekysely Salpavaelluksesta

Reserviläisliitto yhteistyössä Salpavaelluksen kanssa toimeenpanee palautekyselyn viime kesän Salpavaelluksesta. Salpavaelluksesta laatuaan ensimmäinen palautekysely lähetetään kuluvalla viikolla niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka ilmoittautumisten yhteydessä järjestäjien tietoon tulivat.

Vaelluksen johtaja Antti Pakkanen tähdentää, että ne jotka ilmoittivat samalla kertaa useamman henkilön vaellukselle, jakaisivat kyselyn myös heille. Näin näiden ryhmien ja useamman hengen yhteisilmoittautumisten kautta saataisiin vastauspohjaa laajemmaksi maasto-oloissa toteutetusta tapahtumasta.

Kaiken kaikkiaan Pakkanen on iloinen, että vuoden 2015 vaelluksen suojelija Reserviläisliitto ”jälkihoitona”  tarjosi tapahtumalle kyselyn järjestämisen. Se antaa aivan varmasti pohjaa jo 22 kertaa järjestetyn vaelluksen edelleen kehittämiselle. Moniin asioihin järjestäjien silmät ovat sokeutuneet tai sokeutuvat.

Salpavaelluksen järjestäjät ovat yrittäneet koko ajan keksiä uutta ja parantaa järjestelyjä. Vapaaehtoistyössä aina joku asia jää vähemmälle huomiolle tai asian korjaaminen jopa unohtuu. Toisaalta oman rajoitteensa tuo raha. Osanottomaksu on haluttu pitää mahdollisimman alhaisena ja sillä tasolla, että pystytään maksamaan seuraavan vuoden tapahtuman käynnistämiskulut. Voittoa Salpavaellus ei tuota, eikä puolustusvoimien tuen saamiseksi saakaan tuottaa.

Kyselyn avulla uskotaan kuitenkin saatavan tietoon monta sellaista asiaa ja jopa niksiä, jolla Salpalinjaa voitaisin vaelluksen kautta esitellä entistä kiinnostavammin tai huollollisesti paremmin.

Kysely on lyhyt ja siihen on helppo vastata sanalla tai parilla tai vaikkapa laveamminkin, jos aihetta on. Vaikka ensi vuoden reitit ovat suuntaa-antavasti jo pantu työn alle, perusteltu palaute ehtii vaikuttamaan oikein hyvin jo vuoteen 2016.

Vastaamista Salpavaellus-tapahtuma kannustaa arpomalla vastaajien kesken kahdelle hengelle ilmaisen osallistumisen vaellukseen 2016 voittajan haluammalle reitille.

Kun kyselyn yhteenveto valmistuu, uutisoimme sen luonnollisesti vaelluksen nettisivuilla www.salpavaellus.net  ja sitä käsitellään varmasti myös tässä blogissa Salpalinjan salat!


Ei kommentteja: